LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 35
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: K. Bitiko dainų rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys neblogai išsilaikęs, raštas įskaitomas, būklė patenkinama. Rašyta juodu rašalu. Rankraštis buvęs perlenktas į kelias dalis. Puslapių kraštai apspurę. Rinkinio parametrai 35,5x22 cm.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 8
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro 12 dainų tekstų.
Bendras turinio vienetų kiekis: 12
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1–12)
Fiksavimo metai: nuo: 1880 iki: 1940
Fiksavimo metų pastabos: Užrašymo metai nenurodyti. Spėjama, jog XIX a. pabaiga – XX a. pirma pusė.
Fiksuotojas: K. Bitikas
Fiksavimo vieta: 1. Tupikai k., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: kaimo Tupikų )
2. Sasnava mstl., Sasnavos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: Sasnava )
Pateikėjai: 1. M. Griniūtė , gyvenamoji vieta: Tupikai k., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: kaimo Tupikų (apsk.vnt: 1–3)
2. P. Griniūtė , gyvenamoji vieta: Tupikai k., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: kaimo Tupikų (apsk.vnt: 1–3)
3. Tamaševičiūtė (orig: Tamaševyčiukė), gyvenamoji vieta: Sasnava sen., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 12)
4. Blažienė , gyvenamoji vieta: Sasnava sen., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 11)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino