LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 55
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Dainos surinktos Tauragnų parap., Kauno gub., Ežerenų apsk. per Kazimierą Gineitį, mokinį 5-tos klesos P. R. M.
Archyvo antraštė: Kazimiero Gineičio dainų rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės. Rašyta juodu ir mėlynu rašalu. Mėlynas rašalas ryškus, nepakeitęs spalvos. Juodas rašalas pašviesėjęs, vietomis blyškus. Raštas aiškus, įskaitomas. Rinkinio parametrai 38×23 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu, LMD inventorinimo antspaudas su rinkinio numeriu.
Prie kai kurių dainų yra pieštuku užrašytos rinkėjo pastabos.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 136
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 244

2. LMD I 245

Anotacija: Rinkinį sudaro 128 dainų tekstai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 128
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-128)
Fiksavimo metai: 1911
Fiksuotojas: Kazimieras Gineitis (pastabos: 5 klasės mokinys.)
Fiksavimo vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (originale: Tauragnai, Tauragnų dv., Tauragnų parap., Kauno gub., Ežerenų apskr. )
Pateikėjai: 1. Jadvyga Gineitytė (orig: Jadvyga Gineityčia), gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 1-3, 12-20, 26-29)
2. Marcelė Gineitienė , gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr., gyvenamoji vieta originale: Tauragnai, Kauno gub. (apsk.vnt: 4, 5, 109-116)
3. Agota Stankelytė (orig: Agota Stankelyčia), gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 6-9, 30-36, 40, 43-45, 53, 84, 92, 124)
4. Jadvyga Vilkauskytė (Vilkauskaitė) (orig: Jadvyga Vilkauskyčia), gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 10, 11)
5. Kazimieras Gineitis (orig: Kaz. Gineitis), gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr., gyvenamoji vieta originale: Tauragnai (apsk.vnt: 21)
6. Silva Ilčiukas , gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr., gyvenamoji vieta originale: Tauragnai, kilmės vieta: Radeikiai, kilmės vieta originale: Radeikių k., Utenos parap. (apsk.vnt: 24, 38, 39)
7. Justina Zakarkytė (Zakarkaitė) (orig: Justa Zakarkyčia), gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 46-52, 65-68, 68a, 69-83, 93, 117)
8. Teklė Gineitytė (orig: Tekla Gineityčia), gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 54)
9. Jona Stankelytė (orig: Jona Stankelyčia), gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 55, 56)
10. Agota Vilkauskienė , gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr., gyvenamoji vieta originale: Tauragnai (apsk.vnt: 57, 59-64, 85-91, 97, 98)
11. Marė Kviklytė (apsk.vnt: 94-96, 102-108)
12. Adolfas Stundžia (apsk.vnt: 99-101)
13. Konstancija Zakarkienė , gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr., gyvenamoji vieta originale: Tauragnai, Kauno gub. (apsk.vnt: 58, 119-123, 128)
14. Tekla Dumbravienė (apsk.vnt: 118, 125-127)
15. Jonas Kazlauskas (Tauragnai) , gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr., gyvenamoji vieta originale: Tauragnai (apsk.vnt: 25)
16. Antanas Žalnierius (orig: Antanas Žalneris, Žalnieris), gyvenamoji vieta: Tauragnai sen., , Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 34, 41, 42)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino