LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 66
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Felikso Krikščiūno dainų rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Rašalas labai pašviesėjęs, pakeitęs spalvą, tapęs rudos spalvos. Popierius pageltęs. Raštas aiškus, įskaitomas. Rinkinio parametrai yra 36×23 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 13
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 192

2. LMD I 136

3. LMD I 247

4. LMD I 370

5. LMD I 687

Anotacija: Rinkinį sudaro 27 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 27
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-27)
Fiksavimo metai: iki: 1912
Fiksavimo metų pastabos: Užrašymo metai nenurodyti. LMD rinkinių registracijos knygoje medžiagos rinkimo ar gavimo skiltyje nurodyti 1912 metai.
Fiksuotojas: Feliksas Krikščiūnas (pastabos: Marijampolės gimnazijos V klasės mokinys.)
Fiksavimo vieta: 1. Ašminta k., Ašmintos sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (originale: Ašminta, Mariampolės pav., Prienų par.) )
2. Dvylikiai k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (originale: Dvylikiai, Mariampolės pav. Prienų par.) )
3. Prienai sen., , Prienų r. sav., Kauno apskr. (originale: Prienų apyl., Suv. gub. )
Pateikėjai: 1. M. Žaunierukaitė , gyvenamoji vieta: Prienai sen., , Prienų r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Prienų apyl., Suv. gub. (apsk.vnt: 1-6, 12)
2. J. Banionienė , gyvenamoji vieta: Prienai sen., , Prienų r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Prienų apyl., Suv. gub. (apsk.vnt: 7-11, 13)
3. K. Pūkiūtė , gyvenamoji vieta: Ašminta k., Ašmintos sen., Prienų r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Ašminta, Mariampolės pav., Prienų parap. (apsk.vnt: 14-21)
4. M. Krušnauskaitė , gyvenamoji vieta: Dvylikiai k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Dvylikiai, Mariampolės pav., Prienų parap. (apsk.vnt: 22-27)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino