LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 121
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Jurkšų pasakos
Archyvo antraštė: Jono Žiliaus (Žilinsko) pasakų rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Jonas Žilius (Žilinskas)
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, lapų kraštai įplyšę, popierius pradėjęs gelsti, rašyta juodu rašalu, tekstas subraukytas, bet aiškiai įskaitomas; parametrai 21x34 cm.
Pastabos: Pirmame puslapyje yra kito asmens rašyta pastaba: „Užrašė Jonas Žilinskas Jurkšų kaime, Vilk. pav., Suv. g. 1883 m.“. Tautosakos pateikėjai nežinomi.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 19
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rankraštį sudaro 7 pasakos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 7
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-7)
Fiksavimo metai: 1883
Fiksuotojas: Jonas Žilius (Žilinskas)
Fiksavimo vieta: Jurkšai I k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Jurkšų k., Vilkaviškio pav., Suvalkų gub. )
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1972 m.)