LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 144
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Pranas Šivickis (Pastabos: Milda – slapyvardis)
Sudarymo vieta: 1. Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Žalakiškiai, Šidlavo parapija)
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis gerai išsilaikęs, kai kurie lapų kraštai įplyšę, popierius su vandens ženklais, rašyta juodu rašalu, tekstai aiškiai įskaitomi; parametrai 20x25,3 cm.
Pastabos: Kai kurie rankraščio puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 133
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 250 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

2. LMD I 262 Prano Šivickio tautosakos rinkinys

3. LMD I 303 Prano Šivickio pasakų rinkinys

4. LMD I 311 Prano Šivickio pasakų rinkinys

5. LMD I 315 Prano Šivickio tautosakos rinkinys

6. LMD I 728 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

7. LMD I 1023 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

Anotacija: Rankraštį sudaro 59 sakmės, 16 pasakų, 2 pasakojimai, 3 pasakėčios, 1 legenda, 12 tikėjimai, 4 anekdotai, 4 priežodžiai. Inventorinimas tikslintas 2010 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 101
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. SAKMĖS (1, 3, 5-6, 8-9, 13-16, 18, 20, 27, 30, 32-35, 36a, 39, 41-46, 48-52, 54-64, 66, 68-83)
2. PASAKOS (2, 4, 10-12, 17, 19, 21-23, 29, 31, 37, 40, 47, 65)
3. PASAKOJIMAI (53, 67)
4. TIKĖJIMAI (28a, 28b, 36, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g, 36h, 36j, 36k)
5. PASAKĖČIOS (24, 26, 37)
6. PASAKOS-LEGENDOS (7)
7. ANEKDOTAI (25, 28f, 28g, 38)
8. PRIEŽODŽIAI (28, 28c, 28d, 28e)
Fiksavimo metai: nuo: 1900 iki: 1905
Fiksuotojas: Pranas Šivickis (orig: Pranys Šivickis) (pastabos: Milda – slapyvardis)
Fiksavimo vieta: 1. Maižiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Maižiškių k., Šidl. prp. )
2. Šiluva mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Šidlave )
3. Šunkepiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Šunkepiuose, Šidlavp par., Raseinių pav. )
4. Žaiginys mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Žaiginyje )
5. Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Žalakiškiai, Šidlavo parapija , pastabos: Keletas tekstų yra užrašyti Žaigionio kaime, bei Šiluvos miestelyje.)
Pateikėjai: 1. Kazimieras Šivickis , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Žalakiškiai, Šidlavos parapija (apsk.vnt: 1, 13, 24, 30, 35)
2. Šivickis , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Žalakiškiai, Šidlavo parapija (apsk.vnt: 2, 4, 9, 17, 76)
3. Pranciškus Levonas , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Žalakiškiai, Šidlavo parapija (apsk.vnt: 3, 34, 48)
4. Uršulė Levonienė (orig: Urš. Levonene), gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Žalakiškiai (apsk.vnt: 5, 8, 14, 25, 30, 31, 33, 40, 43-45, 55, 57, 60, 63-66, 68-72, 81, 82)
5. Antanas Vaičiulis , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Žalakiškiai, Šidlavo parapija (apsk.vnt: 6,50-52,81)
6. Juozas Valantinas , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Žalakiškiai, Šidlavo parapija (apsk.vnt: 7,16,42,59,61)
7. Lionginas Ramanauskis , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Žalakiškiai, Šidlavo parapija (apsk.vnt: 10,73)
8. Jonas Adomaitis , gyvenamoji vieta: Žaiginys mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Žaiginys, Šidlavo parapija (apsk.vnt: 11, 22, 23, 79)
9. Kazimieras Bakšys , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Žalakiškiai, Šidlavo parapija (apsk.vnt: 12, 18-21, 26, 38, 47, 67)
10. Uršulė Grigienė , gyvenamoji vieta: Maižiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Maižiškių k., Šidlavo parapija (apsk.vnt: 15,75,83)
11. Ona Mickuvienė , gyvenamoji vieta: Žaiginys mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (pastabos: 27, 41, 54)
12. Zofija Karabinaitė , gyvenamoji vieta: Šunkepiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Šunkepiai, Šidlavo par., Raseinių pav. (apsk.vnt: 29)
13. Ona Petrauskienė (orig: Ona Petrauskene), gyvenamoji vieta: Šiluva sen., , Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Šidlave, Raseinių pav. (apsk.vnt: 37)
14. Ona Karabinienė , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Žalakiškiai, Šidlavo par., Raseinių pav. (apsk.vnt: 39)
15. Antanas Gailius , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Žalakiškiai, Šidlavo parapija (apsk.vnt: 46)
16. Ona Vaičiulienė , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Žalakiškiai, Šidlavo parapija (apsk.vnt: 49)
17. Pranaitis , gyvenamoji vieta: Žaiginys mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Žaiginis, Šidlavo parapija (apsk.vnt: 56)
18. Uršulė Rašimaitė (orig: Uršulė Rašimikė), gyvenamoji vieta: Bardiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Bardiškiai, Šidlavo parapija (apsk.vnt: 58)
19. Praciškus Vaičiulis , gyvenamoji vieta originale: Žalakiškiai, Šidlavo parapija (apsk.vnt: 62)
20. Selvestras Bunius , gyvenamoji vieta: Šiluva mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Šidlavas (apsk.vnt: 74)
21. Petras Levonas , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Žalakiškiai, Šidlavo parapija (apsk.vnt: 78)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1973 m.)
2. Andželika Jakubynienė - susijęs (2010 m. tikslino inventorinimą.)