LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 132
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Dominiko Maminio pasakų rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Rašalas pašviesėjęs. Raštas sunkiai įskaitomas. Rašyta lenkiškais rašmenimis. Rinkinio parametrai 37×23 cm.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 4
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro 1 pasaka
Bendras turinio vienetų kiekis: 1
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1)
Fiksavimo metų pastabos: Užrašymo metai nenurodyti. LMD rinkinių registracijos knygoje rinkinio gavimo metai taip pat nenurodyti.
Fiksuotojas: Dominykas Maminis
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino