LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 153
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Vinco Basanavičiaus (?) tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys yra patenkinamos būklės. Rašyta violetiniu rašalu. Raštas įskaitomas. Lapų kraštai ir lenkimo linija įplyšę. Rinkinio parametrai 22x36 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu.
LMD rinkinių registracijos knygoje nurodoma, kad šio rinkinio autorius yra Vincas Basanavičius. Rankraščio pirmajame puslapyje ši pavardė užrašyta pieštuku – “Vinco Basanav”. Palyginus V. Basanavičiaus rašyseną, suabejota šio rinkinio autoryste. Taip pat nežinoma, kaip su šiuo rinkiniu yra susijusi Jono Basanavičiaus raudonu ir mėlynu pieštuku užrašyta pastaba “Veiverys, Garliava, Marijampolė”. Palyginus Prano Veiverio, bendradarbiavusio su J. Basanavičiumi, rašyseną nustatyta, kad jis nėra šio rankraščio autorius.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 4
Kalbos: 1. lietuvių
Publikacijos: 1.
Bendras turinio vienetų kiekis: 3
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1–3)
Fiksavimo metų pastabos: Užrašymo metai nenurodyti
Fiksuotojas: Vincas Basanavičius
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino (Dainos sukatalogintos 1956. V. 16)