LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 183
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Prisdavinėjimai. Surinko Alf. Bielinis iš Latakiškės k., Tverečiaus v., Švenčionių apsk. 7 sąs. 79 prisdavinėjimai. 1926 m.
Archyvo antraštė: Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Rašyta juodu, žaliu rašalu. Rašalas vietomis pašviesėjęs. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai – 19,5x31 cm.
Pastabos: Rinkinio puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 49
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 160

2. LMD I 457

3. LMD I 474

4. LMD I 475

5. LMD I 485

6. LMD I 582

7. LMD I 587

8. LMD I 589

9. LMD I 660

10. LMD I 940

11. LMD I 941

12. LMD I 942

13. LMD I 943

14. LMD I 944

15. LMD I 945

16. LMD I 946

17. LMD I 975

Anotacija: Rinkinį sudaro 172 sakmės, 5 tikėjimai, 2 padavimai, 2 vietovardžiai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 181
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. SAKMĖS (1–29a, 30–34a, 34b, 35–52, 54–86, 88–103, 106–146, 148–170a, 171–173 )
2. TIKĖJIMAI (41, 42, 43, 87, 147)
3. PADAVIMAI (105, 112)
4. VIETOVARDŽIAI (53, 104)
Fiksavimo metai: 1926
Fiksuotojas: Alfonsas Bielinis
Fiksavimo vieta: 1. Didžiasalis k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Didžiasalio k., Tverečiaus prp. , pastabos: aps. vnt.: 141-146)
2. Erzvėtas k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Erzvetas , pastabos: aps. vnt.: 113–119)
3. Latakiškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Latakiškės k., Tverečiaus v., Švenčionių apsk. , pastabos: aps. vnt.: 33-93, 104-112, 120-140)
4. Petrošiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Patrašiūnų k., Tverečiaus par., Švenčionių aps. , pastabos: aps. vnt.: 94-103)
5. Veikščios k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Veikščios , pastabos: aps. vnt.: 94, 95)
6. Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (originale: Vilnius , pastabos: aps. vnt.: 159-161)
7. Vidžiai mstl., , Breslaujos r., Vitebsko sr. (originale: Vydžiai , pastabos: aps. vnt.: 147-158)
Pateikėjai: 1. Stefa Papšytė (orig: Stefa Papšytė), gyvenamoji vieta: Petrošiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 93-103)
2. Apolonija Čelnaitė (orig: Poliutė Čelnaitė), gyvenamoji vieta: Vidžiai mstl., , Breslaujos r., Vitebsko sr. (apsk.vnt: 147-158)
3. Anelė Bielinienė-Lazinkaitė (orig: Anielia Bielinienė-Lazinkaitė), gyvenamoji vieta: Latakiškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 104-112)
4. Eizikelis Beigelis (orig: Eizikelis Bejgelis), gyvenamoji vieta: Erzvėtas k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr., gyvenamoji vieta originale: iš Erzveto (apsk.vnt: 113–119)
5. Agota Slidziauskienė (orig: Agota Slidziauckienė), gyvenamoji vieta: Latakiškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr., gyvenamoji vieta originale: iš Latakiškės, Tver. v., Šv. aps. (apsk.vnt: 120–140)
6. Karalina Krasauskaitė (orig: Karalina Krasauskaite), gyvenamoji vieta: Didžiasalis k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr., gyvenamoji vieta originale: iš Didžiasalio, Tv. p., (apsk.vnt: 141–146)
7. Adomas Juškevičius (orig: Adomas Juškevičius), gyvenamoji vieta: Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., gyvenamoji vieta originale: iš Vilniaus (pastabos: „kadai nuo senių girdėjęs Lydos apsk.”; apsk.vnt: 159–161)
8. Mikasius Bielinis (orig: Mikasius Bielinia), gyvenamoji vieta: Veikščios k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 94, 95)
Kitų žmonių įnašai: 1. Rima Visackienė - inventorino (Inventorinimas patikslintas 2010 m.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino