LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 318
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Sudarymo metų pastabos: Tiksliai nežinoma, kas ir kada sudarė rinkinį, nes rinkinys sudarytas iš kelių Prano Narvydo Jonui Basanavičiui į Bulgariją atsiųstų rankraščių.
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, pirmi puslapiai įplyšę, popierius pradėjęs gelsti, rašyta juodu rašalu, tekstas įskaitomas. Rinkinio parametrai: 13,5x21,5 cm.
Pastabos: Pirmos penkios pasakos užrašytos Mato Slančiausko, likusi tautosaka – Prano Narvydo. Prie rankraščio pridėti Pr. Narvydo dr. Jonui Basanavičiui siųsti vokai, ant kurių mėlynu pieštuku yra J. Basanavičiaus pastabos. Tekstai užrašyti tarmiškai.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 99
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 213 Rinkinyje – E. Jasiulionienės ir Pr. Narvydo užrašyta tautosaka.

2. LMD I 327 Rinkinyje – Pr. Narvydo užrašyta tautosaka.

3. LMD I 885 Pranciškaus Narvydo mįslių rinkiny

4. LMD I 888 Pranciškaus Narvydo tautosakos rinkinys

5. Nuorodoje – Prano Narvydo fotografijos (LTRFt 5898-5906) http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/

Anotacija: Rinkinį sudaro 12 pasakų, 14 sakmių, 2 dainos, 1 pasakojimas, 23 tikėjimai. Inventorinimas tikslintas 2011 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 52
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1, 5-6, 8, 10-13, 14, 16, 18, 21)
2. SAKMĖS (2-4, 6a, 9, 17a, 17 b, 17 c, 17 d, 19, 19a, 22, 24, 32)
3. LIAUDIES DAINOS (7, 15)
4. PASAKOJIMAI (20a)
5. TIKĖJIMAI (13a (1-5), 20 (1-9), 23-31)
Fiksavimo metai: nuo: 1902 iki: 1903
Fiksavimo metų pastabos: Didesnė dalis tautosakos tekstų užrašyta 1903 m., likusi – 1902 m.
Fiksuotojas: 1. Pranciškus Narvydas
2. Matas Slančiauskas
Fiksavimo vieta: 1. Dvelaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Dviuolajčiu sodos Joniške parapijos )
2. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš sodžiaus Reibeniu Žagares parapijos )
3. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš Trumpaičiu Joniškes parapijos )
Pateikėjai: 1. Aleksandra Zaloga , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1)
2. Marijona Čeputytė (orig: Marijona Čeputyčia), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 2-3)
3. Mateušas Tadeušas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4)
4. Juozas Mocius , gyvenamoji vieta: Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: joniškietis (apsk.vnt: 5)
5. Kazimieras Baltys (Baltelis) , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7, 15)
6. P. Rubašienė , gyvenamoji vieta: Dvelaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 9)
7. Pranciškus Narvydas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gali būti, kad jis yra ir kitų tautosakos kūrinių pateikėjas.; apsk.vnt: 10-11)
Kitų žmonių įnašai: 1. Andželika Jakubynienė - inventorino (Inventorinimą tikslino 2011 m.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1975 m. sukatalogino pasakojamąją tautosaką.)