LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 644
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Antroji folkloro sąsiuvėlė; Versmes degtinias (suklausinetos nuo žmonių)
Archyvo antraštė: Petro Jakšto ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutinės būklės. Rašyta juodu ir violetiniu rašalu, pirmame puslapyje pribraukyta mėlynu pieštuku. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 13x21 cm.
Pastabos: Rinkinį sudaro trys pluošteliai. Medžiaga rinkta dviejų užrašytojų. Pirmojo pluošto tituliniame lape užrašas: „Ateities“ Redakcijai. Puslapio apačioje: „Kaunas. Žem. Seminarija. P. Jakštas. Kovo 24 d. 1913 m.“.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 38
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro 5 dainų tekstai, 12 pasakojimų, 70 patarlių ir priežodžių, 15 mįslių, 60 tikėjimų, 3 garsų pamėgdžiojimai, 1 žaidinimas. Nr. 155-157
Bendras turinio vienetų kiekis: 166
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (146, 150–153)
2. PASAKOJIMAI (155/1–7, 156, 157/1–4)
3. PATARLĖS (61–130)
4. PRIEŽODŽIAI (61–130)
5. MĮSLĖS (131–145)
6. TIKĖJIMAI (1–60)
7. GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI (147–149)
8. ŽAIDINIMAI (154)
Fiksavimo metai: nuo: 1909 iki: 1913
Fiksavimo metų pastabos: M. Slančiausko medžiaga užrašyta 1909 m., P. Jakšto – 1913 m.
Fiksuotojas: 1. Petras Jakštas (pastabos: Užrašė Nr. 1-154)
2. Matas Slančiauskas (orig: Matavušas Slančauskas) (pastabos: Užrašė Nr. 155-157.)
Fiksavimo vieta: 1. Kačergiai k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (originale: Brumiškis, Labunavos par., Kauno apskr. , pastabos: Labūnavos prp. Bruniškiai/Brumiškis buvo 1812 m. XIX a. pb. oficialiuose dokumentuose nefigūruoja. Dabar toje pačioje vietoje yra Kačergų kaimas.)
2. Gruzdžiai mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Gruzdžiai )
3. Kruonis sen., , Kaišiadorių r. sav., Kauno apskr. (originale: iš Kruonių padangės, Vilniaus gub. )
4. Krinčinas sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Krinčino padangėje )
5. Šakyna mstl., Šakynos sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Šakyna )
6. Šukionys k., Vabalninko sen., Biržų r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Šukionys, Vabaln. par. )
7. Valakėliai k., Pasvalio sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Valakėliai, Krinčino par., Panevėžio apsk. )
8. Žoliškiai k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Žoliškio vienkiemiai, Krinčino par. )
Pateikėjai: 1. Aleksis Kripaitis , gyvenamoji vieta: Valakėliai k., Pasvalio sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., gyvenamoji vieta originale: iš Valakėlių, Krinčino par., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 131–145)
2. Vladas Petraitis (orig: Petraičiukas), gyvenamoji vieta: Kačergiai k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Brumiškis, Labunavos par., Kauno apskr. (apsk.vnt: 151)
3. O. Jakštaitė , gyvenamoji vieta: Žoliškiai k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., gyvenamoji vieta originale: iš Žoliškio (apsk.vnt: 149, 150)
4. P. Petraitis , gyvenamoji vieta: Kačergiai k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr., gyvenamoji vieta originale: Brumiškis, Labunavos par., Kauno gub. (apsk.vnt: 148)
5. Pr. Valuntienė , gyvenamoji vieta: Šukionys k., Vabalninko sen., Biržų r. sav., Panevėžio apskr., gyvenamoji vieta originale: iš Šukionių, Vabaln. Par. (apsk.vnt: 154)
6. Matas Slančiauskas (orig: Matavušas Slančauskas), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: iš Reibenių, K. S. Žagare (apsk.vnt: 155/1–7)
7. V. Kelpšas , gyvenamoji vieta: Šakyna mstl., Šakynos sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Šakyna (apsk.vnt: 157/1)
8. Briedienė , gyvenamoji vieta: Gruzdžiai mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Gruzdžiai (apsk.vnt: 157/2)
9. Ona Šležienė-Varašauskaitė (orig: Varašauskyčia), gyvenamoji vieta: Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Joniškis (apsk.vnt: 157/3)
Kitų žmonių įnašai: 1. Edmunda Rusteikienė - inventorino