LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 901
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Užsibrežimai J. Trumpule 1888 metu visokiu niekniekiu Sargunuse
Archyvo antraštė: Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
Gauta iš: Matas Slančiauskas
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutiniškos būklės. Popierius pageltęs. Rašyta juodu rašalu ir pieštuku. Rašalas pašviesėjęs, tapo blyškiai rudos spalvos. Lapai surišti siūlu. Rašyta lenkiškais rašmenimis. Raštas sunkiai įskaitomas. Rinkinio parametrai 18x12 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu. Šalia mėlynu pieštuku Jono Basanavičiaus užrašyta „M. Slančiaus“.
J. Trumpulis per Matą Slančiauską šį rinkinį perdavė Lietuvos mokslų draugijai.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 23
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro: 5 dainos , 2 pasakėčios, 1 pasakojimas, 1 pasaka, 37 patarlės ir priežodžiai. Inventorinis lapas patikslintas 2012 metais.
Bendras turinio vienetų kiekis: 46
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (4-6, 44, 45)
2. PASAKĖČIOS (2, 2a)
3. MELŲ PASAKOS (3)
4. PASAKOJIMAI (1)
5. PATARLĖS (7-43)
6. PRIEŽODŽIAI (7-43)
Fiksavimo metai: 1888
Fiksuotojas: Jonas Trumpulis (orig: J. Trumpule)
Fiksavimo vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Sargunai )
Pateikėjai: 1. Jonas Trumpulis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 5, 6)
2. Vincentas Jonkus , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino
3. Irena Žilienė - inventorino