LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 20 a, b
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Eilės ir dainelės
Archyvo antraštė: Petro Veblauskio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės, raštas įskaitomas, rašyta mėlynu ir juodu rašalu. Rinkinio parametrai 23x37 cm. Rinkinį sudaro keturi pluošteliai. Pirmieji trys užrašyti vieno žmogaus, ketvirtasis priklauso kitam tautosakos rinkėjui.
Pastabos: Rinkinio puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu. Trys pirmieji rinkinio pluoštai sudaryti 1911 m. tautosakos užrašytojo P. Vebliausko, V klasės mokinio. Užrašytojo slapyvardžiai: P. Nelaisvis, Girios Mylimasis. Ketvirtajame pluošte data nenurodyta. Užrašytojas pasirašo slapyvardžiu Pons Jons.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 18
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 252 Petro Veblauskio tautosakos rinkinys.

2. LMD I 96 Petro Veblauskio tautosakos rinkinys.

Anotacija: Rinkinį sudaro 50 dainų tekstų.
Bendras turinio vienetų kiekis: 50
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1–50)
Fiksavimo metai: 1911
Fiksuotojas: 1. Petras Veblauskis
2. Urbonas
Fiksavimo vieta: 1. Dargužiai k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Dargužių sodžius, Lygumų parapija, Šiaulių pav. )
2. Šiauliai m., , Šiaulių m. sav., Šiaulių apskr. (originale: Šiauliai )
Pateikėjai: 1. Valerija Veblauskaitė , gyvenamoji vieta: Dargužiai k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Dargužių sodžius, Lygumų parapija, Šiaulių pav. (apsk.vnt: 1)
2. Veronika Janiulytė , gyvenamoji vieta: Dargužiai k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Dargužių sodžius, Lygumų parapija, Šiaulių pav. (apsk.vnt: 8)
3. Jonas Poželiukas , gyvenamoji vieta: Dargužiai k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Dargužių sodžius, Lygumų parapija, Šiaulių pav. (apsk.vnt: 11)
4. Ona Veblauskienė , gyvenamoji vieta: Dargužiai k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Dargužių sodžius, Lygumų parapija, Šiaulių pav. (apsk.vnt: 14)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino