LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 96
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Petro Veblauskio pasakų rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės. Rašyta juodu bei violetiniu rašalu. Parametrai 22,6x36,7 cm.
Pastabos: Rinkinio lapas pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu. Užrašytojo slapyvardis - P. Nelaisvis.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 11
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 252 Petro Veblauskio tautosakos rinkinys.

2. LMD I 20 a, b Petro Veblauskio tautosakos rinkinys.

Bendras turinio vienetų kiekis: 11
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-11)
Fiksavimo metų pastabos: Užrašymo metai nenurodyti.
Fiksuotojas: Petras Veblauskis (orig: P. A. Veblauskis)
Fiksavimo vieta: Dargužiai k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Dargužiai, Pakruojus, Panevėžio aps. )
Pateikėjai: 1. Juozas Veblauskis , gyvenamoji vieta: Dargužiai k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Dargužiai (apsk.vnt: 3, 4, 6)
2. Julijona Veblauskaitė , gyvenamoji vieta: Dargužiai k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Dargužiai (apsk.vnt: 5)
3. Veronika Janiulytė , gyvenamoji vieta: Dargužiai k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7, 8)
4. Albinas Veblauskis , gyvenamoji vieta: Dargužiai k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 9)
5. Jonas Poželiukas (orig: Jonas Poželiuks), gyvenamoji vieta: Dargužiai k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 10, 11)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino