LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1010
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinio būklė patenkinama. Rašyta juodu rašalu. Raštas lengvai įskaitomas. Parametrai 17,5x21,5 cm.
Pastabos: Įvedėjo pastaba: rinkinio nuorašas padarytas 1926 m. Originalo vieta nežinoma“. Rinkinyje trūksta 2 ir 6 dainos.
Inventoriniame lape (antras sąsiuvinis) Elena Mažulienė nurodo, kad visos šio rinkinio 23 dainos pasikartoja LMD I 1009 rinkinyje.

Tikrintojo pastaba: 2016 m. nustatyta, kad dainų sąsiuvinius 1927 m. perrašė Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivė Laimutė (žr.: VUB RS F119-44/4). Jų originalai turėtų būti saugomi VUB RS Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.

Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 34
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 1009 Mato Slančiausko dainų rinkinys (Pastabos: Visos aprašomo rinkinio dainos yra ir LMD I 1009.)

Anotacija: Rinkinį sudaro 23 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 23
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1,3-5,7-25) (Pastabos: trūksta 2 ir 6 nr.)
Fiksavimo metai: nuo: 1871 iki: 1891
Fiksuotojas: Matas Slančiauskas
Fiksavimo vieta: 1. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
4. Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
5. (originale: Buivydžių sod. )
Pateikėjai: 1. Petras Stasiulis , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: 3)
2. Jurgis Ibianskas , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4)
3. Vincentas Šapkus , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 5)
4. Stanislovas Meška , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7)
5. Pranciškus Baravykas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 8)
6. Mateušas Tadeušas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 9)
7. Marcijonas Šliaupas , gyvenamoji vieta originale: Buivydžių sod. (apsk.vnt: 10)
8. Anelė Pirantienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 11)
9. Tamašauskienė (Kančiūnų k.) (orig: senoji Tamašauskienė), gyvenamoji vieta: Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 12)
10. Pilypas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 13)
11. Liudovika Guntytė , gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 14)
12. Marijona Stasiulytė , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 15)
13. Julijona Kragaitė (orig: Kragyče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 16)
14. Viktorija Braziulytė (orig: Braziulyčia), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 17)
15. Jonas Trumpulis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 28)
16. Barbora (Czep.) Slančiauskaitė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 24,25)
Kitų žmonių įnašai: 1. Elena Mažulienė - katalogino (Dainos sukatalogintos. 1961. V. 18)