LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1009
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Dainos ir dainuškos šiokes tokes belekokes dainuojamos kunigų, ponų ir mužikų sur. 1885
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys sudarytas iš plonų sąsiuvinių. Rinkinio būklė patenkinama. Rašyta juodu rašalu. Rašalas pablukęs. Raštas lengvai įskaitomas. Parametrai 17,5x21,5 cm., 7,5x18,5 cm.
Pastabos: Įvedėjo pastaba: inventoriniame lape nurodyta, kad rinkinys apie 1926 m. nurašytas iš LMD fondų ir jo originalas nežinomas. Gali būti, jog nurašant tekstus kai kurios pateikėjų pavardės iškraipytos.

Tikrintojo pastaba: 2016 m. nustatyta, kad dainų sąsiuvinius 1926 m. perrašė Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivė Stanulytė (žr.: VUB RS F119-44/4). Jo originalas turėtų būti saugomas VUB RS Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 294
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

2. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

3. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

4. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

8. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

9. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

10. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

11. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

13. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

14. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

15. LMD I 644 P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys

17. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

18. LMD I 898 Mato Slančiausko etnografinis aprašas

19. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

20. LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

21. LMD I 904 Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys

22. LMD I 906 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

23. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

24. LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

25. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 113 dainų tekstų. Inventorinimas patikslintas 2012 m.

Bendras turinio vienetų kiekis: 113
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-33, 33a, 34-67, 67a, 68-76, 76a, 77-110)
Fiksavimo metai: nuo: 1871 iki: 1902
Fiksuotojas: 1. Matas Slančiauskas
2. Juozapas Katilius (pastabos: M. Slančiauskas nurašė dainas Nr. 2 ir 8 iš kunigo Juozapo Katiliaus užrašų.)
3. Jonas Trumpulis (pastabos: Dainos teksta Nr. 28 M. Slančiauskui atsiuntė Jonas Trumpulis iš Sargūnų k.)
Fiksavimo vieta: 1. Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Beržėnų dvaras, Gruzdžių par. )
2. Gruzdžiai mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš Gruzdiečių )
3. Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Junkūnų dvaras, Žagarės prp. )
4. Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Kančiūnų )
5. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Linkaičiuos )
6. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Reibeniai )
7. Šimkūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Šimkūnų )
8. Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Stanilių )
9. Treigiai k., Kriukų sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Treigių sodžiaus, Pašvitinio par. )
10. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaičiuose )
11. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaitelių )
Pateikėjai: 1. Urmanaitė (orig: Urmaniče), gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Linkaičių (apsk.vnt: 3)
2. Petras Stasiulis , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Linkaičuos (apsk.vnt: 4)
3. Jurgis Ibianskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Trumpaičiuose (apsk.vnt: 6)
4. Vincentas Šapkus , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Trumpaičiuos (apsk.vnt: 7)
5. Stanislovas Meška , gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Stanilių (apsk.vnt: 11)
6. Pranciškus Baravykas (apsk.vnt: 12)
7. Marcijonas Šliaupas (orig: Sliaupas) (apsk.vnt: 15)
8. Angelė Pirantienė (orig: Angela Pirantiene), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Trumpaičiuos (apsk.vnt: 16)
9. Tamašauskienė (Kančiūnų k.) (orig: senoji Kančiunų Tamašauckiene), gyvenamoji vieta: Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Kančiunų (apsk.vnt: 17)
10. Pilypas Slančiauskas (apsk.vnt: 18)
11. Liudovika Guntytė (orig: Guntyčia), gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Staniluos (apsk.vnt: 19)
12. Marijona Stasiulytė (orig: Stasiulyčia), gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Linkaičiuose (apsk.vnt: 20)
13. Julijona Kragaitė (orig: Julijana Kragyče), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Trumpaitelių (apsk.vnt: 21)
14. Viktorija Braziulytė (orig: Braziulyčia) (apsk.vnt: 22)
15. Baranauskienė , gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Jankūnų dvaro, Žagarės prp. (apsk.vnt: 31-33, 33a, 34-62)
16. Jonaitienė , gyvenamoji vieta: Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Berženų dvaro, Gruždžių par. (apsk.vnt: 63)
17. Daugelienė (Beržėnų k.) (orig: Daugeliene), gyvenamoji vieta: Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Berženų daro, Gruždžių par. (apsk.vnt: 64-67, 67a, 68)
18. Benedikta Meškaitė (orig: Bendikta Meškyčia), gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Jankūnų dvaro, Žagarės par. (apsk.vnt: 73-76, 76a)
19. Viktorija Meškaitė (orig: Meškyčia) (apsk.vnt: 77)
20. Urbonienė (Jankūnų k.) (orig: Urboniene), gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Jankūnų dvaro, Žagarės par. (apsk.vnt: 78, 82)
21. Ona Saulaitė (orig: Saulyčia), gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Jankūnų dvaro, Žagarės par. (apsk.vnt: 79)
22. Meškienė , gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Jankūnų dvaro, Žagarės par. (apsk.vnt: 81)
23. Briedienė (Povilaičių k.) , gyvenamoji vieta: Povilaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Povilaičių sod., Gruzdžių par. (apsk.vnt: 83)
24. Marijona Niprikytė (orig: Niprikyče), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Reibinių sodžiaus, Žagarės par. (apsk.vnt: 84, 85)
25. Ona Kibildytė (orig: Kibildyčia), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Trumpaitelių (apsk.vnt: 86-88)
26. Navickienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 89, 90)
27. Puipienė , gyvenamoji vieta: Treigiai k., Satkūnų sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Treigių sodž., Pašvitinio par. (apsk.vnt: 91, 92)
28. Vincentas Braziulis , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Trumpaitėlių sod., Joniškies par. (apsk.vnt: 96)
29. Teresė Navickaitė (orig: Tarasa Navickyčia), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Trumpaitėlių sod., Joniškies par. (apsk.vnt: 93, 94)
30. Krutaitė (orig: Krutyče), gyvenamoji vieta: Likaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Likaičių, Joniškio par. (apsk.vnt: 95)
31. Vincentas Braziulis (orig: Braziulis), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Trumpaitėlių sod., Joniškies par. (apsk.vnt: 96)
32. Stanislovas Navickas (orig: Stanislavs Navickas), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Trumpaitėlių sod., Joniškies par. (apsk.vnt: 97, 98)
33. Pilypas Navickas (orig: Pilyps Navickas), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Trumpaitėlių sod., Joniškies par. (apsk.vnt: 99)
34. Janutienė , gyvenamoji vieta: Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Beržėnų dvaro, Gruždžių par. (apsk.vnt: 100-102)
35. Antanas Liaudenskas (orig: Antans Liaudenska), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Trumpaitėlių sod., Joniškies par. (apsk.vnt: 103)
36. Juozas Braziulis (apsk.vnt: 105)
37. Kipšas (orig: Jons Kipšas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Trumpaičių sod., Joniškies par. (apsk.vnt: 106, 107)
38. Liaudenskienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Trumpaitėlių sod., Jopniškies par. (apsk.vnt: 108, 109)
39. Brigita Grigutytė (orig: Brigyta Griguce, Grigutyčia), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Trumpaičių sod., Joniškies par. (apsk.vnt: 110)
Kitų žmonių įnašai: 1. Elena Mažulienė - katalogino
2. Edmunda Rusteikienė - inventorino