LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 57
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:M. Slančauskas, Džiugių sodžius
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko dainų rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Rašalas pašviesėjęs, tapęs rudos spalvos. Dainų tekstai taisyti raudonu rašalu. Popierius pageltęs. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 37×23 cm.
Pastabos: Šis M. Slančiausko dainų rinkinys yra perrašytas nežinomo asmens. Prie kiekvieno kūrinio juodu ar mėlynu pieštuku parašyta: „II sąsiuv. 1911-1912 m. M. Slančauskas“.
Visi rinkinio puslapiai yra pažymėti LMD 1907 metų antspaudu ir LMD inventorinimo antspaudas su rinkinio numeriu.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 11
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 902

2. LMD I 903

3. LMD I 763

4. LMD I 793

5. LMD I 898

6. LMD I 644

7. LMD I 566

8. LMD I 565

9. LMD I 564

10. LMD I 561 a

11. LMD I 561

12. LMD I 539

13. LMD I 483

14. LMD I 368

15. LMD I 341

16. LMD I 332

17. LMD I 324

18. LMD I 318

19. LMD I 283

20. LMD I 142

21. LMD I 904

22. LMD I 905

23. LMD I 906

24. LMD I 974

25. LMD I 979

26. LMD I 1009

27. LMD I 1010

28. LMD I 1011

29. LMD I 1012

30. LMD I 1059

31. LMD I 1060

32. LMD I 1061

Anotacija: Rinkinį sudaro: 44 dainos, 2 pasakos, 1 rauda, 6 priežodžiai, 2 gamtos garsų pamėgdžiojimai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 55
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-10, 14-20, 22-29, 34-45, 47-49, 52-55)
2. PASAKOS (32, 33)
3. RAUDOS (21)
4. PRIEŽODŽIAI (11-13, 46, 50-51)
5. GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI (30, 31)
Fiksavimo metai: nuo: 1820 iki: 1873
Fiksavimo metų pastabos: Prie trijų kūrinių yra nurodyti šie užrašymo metai: 1820 m., 1865 m., apie 1873 m.
Fiksuotojas: 1. Matas Slančiauskas (pastabos: Rinkinyje užrašytojo pavardė rašoma: „M. Slancauskas“, „M. Slančauskas“.)
2. Ona Tautkutė
Fiksavimo vieta: 1. Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Džiugiu sodžius )
2. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Reibeniai, Raibeniai, Reibeiniai )
3. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaičiai )
4. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaiteliu sodžius )
Pateikėjai: 1. Marcijona Drigatienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 35)
2. Žilaitienė , gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Džiugiu sodžius (apsk.vnt: 1)
3. Jurgaitienė (Trumpaitėlių k.) , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Trumpaiteliu sodžius (apsk.vnt: 17)
4. Gerdruta Liaudenskienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 21)
5. Juozas Šliažas , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 24, 39)
6. Kazimieras Rakauskas , gyvenamoji vieta: Puikiai k., Žagarės sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 45)
7. Palionija Vaitekūnaitė (orig: Palianija Vaitekūnyče), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 36-38)
8. Barbora Jasaitienė-Adomaitytė (orig: Barbola Adomaityče, Barbola Adamaityče), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1, 9)
9. Jonas Mocius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 33)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino