LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 903
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Prieszkepis. Iszkepe Naszly-s. [No M. J. Sl. isz Tr.]
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinio būklė gera. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rašyta lenkiškais rašmenimis. Rinkinio parametrai 11,5x18 cm.
Pastabos: Ant rinkinio viršelio Jono Basanavičiaus mėlynu pieštuku užrašyta: „M. Slančiaus“.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 27
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

2. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

3. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

4. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

8. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

9. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

10. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

11. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

13. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

14. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

15. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 644 P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

17. LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys

18. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

19. LMD I 898 Mato Slančiausko etnografinis aprašas

20. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

21. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

22. LMD I 904

23. LMD I 905

24. LMD I 906

25. LMD I 907

26. LMD I 909

27. LMD I 910

28. LMD I 972

29. LMD I 979

30. LMD I 1009

31. LMD I 1010

32. LMD I 1011

33. LMD I 1012

34. LMD I 1059

35. LMD I 1060

36. LMD I 1061

37. LMD I 1063

Anotacija: Rinkinį sudaro 2 sakmės, 8 pasakojimai, 2 priežodžiai, 7 tikėjimai. Inventorinimas patikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 19
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PRIEŽODŽIAI (1a, 11)
2. SAKMĖS (6, 7)
3. PASAKOJIMAI (1-5, 8, 9, 10(8))
4. TIKĖJIMAI (10(1-7))
Fiksavimo metai: 1891
Fiksuotojas: Matas Slančiauskas (orig: M. J. Sl. isz Tr.) (pastabos: Pasirašė ir slapyvardžiu Naszly-s)
Fiksavimo vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
Pateikėjai: Marijona Čeputytė (orig: Marijona Czeputycze), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7)
Kitų žmonių įnašai: 1. Edmunda Rusteikienė - inventorino