LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 907
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Vaidinimasis arba Žebelas. Surašyti 1893 m. Sargunuse par J. Tr.
Archyvo antraštė: Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
Gauta iš: Mateušas Jonas Slančiauskas
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Titulinio puslapio dešinėje pusėje yra skysčio dėmė. Ji matoma ir kituose rinkinio puslapiuose. Rinkinį sudaro mažo formato surištas sąsiuvinėlis ir inventorinis lapas-vokas. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai: 10x16,5 cm.
Pastabos: Rinkinio kūrinyje Nr. 2 yra minimas profesorius Eduardas Volteris.
Titulinis puslapis pažymėtas LMD 1907 metų bei LMD numeracijos antspaudais, viršuje – užrašyta pastaba rusų kalba.
Paskutinis rankraščio puslapis pažymėtas Jono Trumpulio asmeniniu antspaudu.
Aprašant rinkinį, rasta neinventorintų kūrinių: Nr.1a.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 17
Kalbos: 1. lietuvių , 2. rusų
Susiję ištekliai: 1. LMD I 368 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

2. LMD I 567 (Pastabos: Jono Trumpulio, Mato Jono Slančiausko tautosakos rinkinys)

3. LMD I 901 (Pastabos: Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

4. LMD I 904 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys)

5. LMD I 978 (Pastabos: Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

6. LMD I 908 (Pastabos: Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

7. LMD I 1009 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

8. LMD I 1010 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas)

9. LMD I 1059 (Pastabos: Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

10. LMD I 1060 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

11. LMD I 1061 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys )

12. LMD I 561 a (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys )

Anotacija: Rinkinį sudaro 1 pasakojimas, 1 padavimas, 2 eilėraščiai, 2 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 6
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOJIMAI (1)
2. PADAVIMAI (1a)
3. EILĖRAŠČIAI (2, 3)
4. LIAUDIES DAINOS (4, 5)
Fiksavimo metai: nuo: 1892 iki: 1894
Fiksuotojas: Jonas Trumpulis
Fiksavimo vieta: 1. (originale: Daugpile , pastabos: vietovė yra Latvijoje. apsk. vnt.: 3)
2. Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Sargunůse )
Pateikėjai: A. Kilė , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Sargunůse (apsk.vnt: 2, 3)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (Sukataloginta. 1959. III. 19)
2. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino (Sukataloginta eil. 1958. V. 5)