LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1060
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Piemenelių dainuszkos, talaluszkos ir pasakos
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys sudarytas iš dešimties plonų sąsiuvinių bei lapelių. Būklė prasta. Rašyta juodu, mėlynu rašalu bei paprastu pieštuku, raštas įskaitomas. Parametrai – 11,5x18,5, 8,5x11 cm.
Pastabos: Rinkinys gautas iš J. Jablonskio giminaičių.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 313
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

2. LMD I 978 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

3. LMD I 1059 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

4. LMD I 1061 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 213 dainų tekstų, 33 žaidimai, 40 pasakų, 8 sakmės, 19 pasakojimų, 636 patarlių ir priežodžių, 1 mįslė, 102 tikėjimai, 415 liaudies medicinos aprašų, 4 etnografiniai aprašymai, 22 garsų pamėgdžiojimų, 1 nr. vardų, pavardžių bei kitų žodžių, 12 piemenų tautosakos ir 7 vienetai įvairios tautosakos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 1499
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-51,57-120,552-563,911-914,926-938,956-992,994-1012,1410,1492,1493)
2. CHOREOGRAFINIAI ŽAIDIMAI IR RATELIAI (151-183)
3. PASAKOS (133-138,142-150,186,191,192,194-196,199-217)
4. SAKMĖS (184,185,187,197,198,850,856,906)
5. PASAKOJIMAI (141,220-227,1490,1491,1494-1498)
6. VARDAI (564) (Pastabos: Žmonių vardai, pavardės bei kiti žodžiai, jų reikšmės.)
7. MĮSLĖS (1420)
8. LIAUDIES MEDICINA (230-396,398-551,712-815)
9. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (188,837-839)
10. GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI (52-56,939-955)
11. PIEMENŲ VERKAVIMAI (121-132)
12. KITA (139,140,193,218,219,1416,1447)
13. TIKĖJIMAI (189,190,816-836,840-849,851-855,857-905,907-910,915-925)
14. PRIEŽODŽIAI (228,229,229a,397,565-711,993,1013-1409,1411-1415,1417-1419,1421-1446,1448-1489.)
15. PATARLĖS (228,229,229a,397,565-711,993,1013-1409,1411-1415,1417-1419,1421-1446,1448-1489.)
Fiksavimo metai: nuo: 1882 iki: 1904
Fiksuotojas: 1. Matas Slančiauskas (pastabos: 1-946)
2. Jonas Trumpulis
Fiksavimo vieta: 1. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
4. Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
5. Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
6. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
7. Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (originale: )
8. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
9. Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
10. Buivydžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
11. Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
12. Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
13. Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
14. Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
15. Ražai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
16. Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
17. Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Mančių sod. )
Pateikėjai: 1. Mateušas Tadeušas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 191,203,204,207, 217,556,1492)
2. Stanislovas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 19,44-47,869)
3. Kazimieras Jonušas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 21,77)
4. Pranciškus Dovidaitis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 23)
5. Julijana Kardišauskaitė (Kardišauskytė) , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 24)
6. Ona Čepulytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Gyvenamoji vieta spėjama. (apsk.vnt: 25)
7. Ona Vaičiulienė, , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 26)
8. Marcijonas Urmonas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Gyvenamoji vieta spėjama. (apsk.vnt: 27)
9. Liudvina Braziulytė (apsk.vnt: 28,42)
10. Kristina Slančiauskaitė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Tiksli gyvenamoji vieta nenurodyta. (apsk.vnt: 29,30,60)
11. Julijona Balčiūnienė , gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 31,62,74,79,81,90,94,101-103,108,110-114,118,815,900,901)
12. Skėrienė , gyvenamoji vieta: Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 32)
13. Marijona Survilienė (apsk.vnt: 33)
14. Vincentas Vaičiulis , gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 34,100)
15. Ona Dovydaitytė (apsk.vnt: 35,40)
16. Juozas Braziulis , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 37-39)
17. Ona Slančiauskienė-Zalogytė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 41)
18. Levanora Petrutytė , gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 43)
19. Rožė Jatulytė (apsk.vnt: 58)
20. Pilypas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 61,76,107,109,120,205,206,210,211)
21. Juozas Adomaitis (apsk.vnt: 68)
22. Tamašauskienė (Kančiūnų k.) , gyvenamoji vieta: Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 70)
23. Marijona Slančiauskienė (apsk.vnt: 73,75)
24. Pranciškus Lukys , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 78)
25. Tamošius Stasiulis , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 80)
26. Veronika Petrulienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 90,91)
27. Kotryna Meškytė , gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 93)
28. Juozas Balčiūnas (apsk.vnt: 96,97)
29. Pranciškus Grigutis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 105,106,879)
30. Levonas Bartaševičius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Tiksli gyvenamoji vieta rankraštyje nenurodyta. (apsk.vnt: 115)
31. Antanina (Antosė) Grigutytė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 117,119)
32. Jonas Mocius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 184,185,196,197,214,553,864-866)
33. Juozas Kardišauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 186)
34. Mituzienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 187)
35. Boniventūras Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 193,195)
36. Dzidorius Meška , gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 192,199)
37. Elyzas Grigalius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Gyvenamoji vieta rankraštyje nenurodyta. (apsk.vnt: 194)
38. Marcijonas Batulis , gyvenamoji vieta: Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 198)
39. Jonas Kapšas , gyvenamoji vieta: Šakyna sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Šakiniškės (apsk.vnt: 201)
40. Kazimieras Tamašauskas , gyvenamoji vieta: Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 201)
41. Marijona Dragūnaitė (Dragūnyče) , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Tiksli gyvenamoji vieta nenurodyta. (apsk.vnt: 202,209)
42. Gasparas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Vietovė rankraštyje nenurodyta. (apsk.vnt: 208)
43. Silvestras Slančiauskas (apsk.vnt: 213)
44. Liudovika Urmonienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 215,555)
45. Rokas Paliackas , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 216,554)
46. Vincentas Vitkus , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 219-227)
47. Marcijonas Mituzas , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 563)
48. Viktorija Gačiunytė (orig: Gaszcziunytcze) (apsk.vnt: 812-814)
49. Meškienė iš Stanelių k. , gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 818,823-826)
50. Šarmukienė , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Mančių sod. (apsk.vnt: 821,822)
51. Tamošius Baravykas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Tiksli gyvenamoji vieta rankraštyje nenurodyta. (apsk.vnt: 830)
52. Povilas Ginkus , gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 840)
53. Striupeikienė , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 841)
54. Tadavušas Striupeikis , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 843,851)
55. Navickas , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 842)
56. Jonaitis , gyvenamoji vieta originale: Gyvenamoji vieta rankraštyje nenurodyta. (apsk.vnt: 844-847,888)
57. Veronika Petrutienė , gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 848-850)
58. Liudvikas Jurgelys , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 852-854)
59. Jonas Bijeikis , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 855-858,867,887)
60. Radvilas , gyvenamoji vieta: Šilmikiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 863)
61. Stanislovas Meška , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 870)
62. Bijeikienė , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 871)
63. Jonas Slankauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Gyvenamoji vieta rankraštyje nenurodyta. (apsk.vnt: 877)
64. Veikalienė , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 880-882)
65. Ona Grigutienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 883)
66. Agnieška Grigutytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 884)
67. Liudvikas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 885,886)
68. Aleksandra Baravykas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 889)
69. Stanislovas Čiuberkis , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 890)
70. Darata Čiuberkienė (orig: Čiuberke), gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 891)
71. Darata Čiuberkienė (orig: Čiuberke), gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 891)
72. Elena Čiuberkienė , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 892)
73. Karolius Čiuberkis , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Molėtų r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 893)
74. Dauginas , gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 894)
75. Jonaitienė , gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 895-899,902-905)
76. Pranciška Lydeikienė , gyvenamoji vieta: Ražai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 71,72,212,908)
77. Anelė (Anielije) Ambrasienė , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1490,1491)
78. Elzb. Slančiauskaitė , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 99)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino (Pasak. taut. Sukataloginta. 1974. I. 30)