LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1061
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Giesmes ir daines. Sargunai Kaima. 1885 m. Lietuvai eilavimai Tarno tevynes Slanczaiczio Trumpacziuse. Lietuviszki eiliavimai, pasakas ir daines, Raszytos Jono Trumpule, Sargunuse 1889 meta
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys sudarytas iš dešimties plonų sąsiuvinių bei lapelių, jo būklė prasta. Rašyta juodu, mėlynu rašalu bei paprastu pieštuku, raštas įskaitomas. Viršelis puoštas spalvingu piešiniu. Prie tekstų yra keli piešinėliai bei antspaudai su šventųjų atvaizdais. Parametrai 11,5x18,5, 8,5x11 cm.
Pastabos: Rinkinys gautas iš J. Jablonskio giminaičių. Kai kurie tekstai yra nurašyti iš maldaknygių, kunigų A. Vienažindžio-Vienužio, M. Akelevičiaus bei Rakausko kūrybos. Rinkinys prasideda prakalba.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 372
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 901 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

2. LMD I 978 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

3. LMD I 1059 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

4. LMD I 1060 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 117 dainų tekstai, 1 oracija, 57 patarlės ir priežodžiai, 12 mįslių, 2 etnografiniai aprašai, 2 jumoristiniai eilėraščiai (ar dainelės), 7 eilėraščiai, ,8 vnt. kitos tautosakos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 206
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (2-10,27-128,191,196)
2. ORACIJOS (200)
3. PATARLĖS (134-190)
4. PRIEŽODŽIAI (134-190)
5. MĮSLĖS (13-23,24)
6. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (129,130)
7. HUMORISTINĖS DAINOS (25,26)
8. EILĖRAŠČIAI (1,133,198,201-204)
9. KITA (11,12,131,132,197,199,205,206)
Fiksavimo metai: nuo: 1871 iki: 1889
Fiksuotojas: 1. Matas Slančiauskas
2. Jonas Trumpulis
Fiksavimo vieta: 1. Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
4. Rudiškiai sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
Pateikėjai: 1. Karpinskas , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 2)
2. Mateušas Jonas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 3-9,11,101)
3. Juozas Jonaitis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 39)
4. Petras Stasiulis , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 44)
5. Mateušas Tadeušas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 92,132,133)
6. Mikelis , gyvenamoji vieta: Rudiškiai sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Rudiniai (apsk.vnt: 121)
7. Lauras Milda , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 124)