LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 978
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Antra dalis. Lietuviszki Mytai, arba senoves pasakelas. Surinktos par Jona Trumpuli, Sargunuose, 1885 meta.
Archyvo antraštė: Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
Gauta iš: Matas Slančiauskas
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Viršelis nuplyšęs. Rašyta juodu rašalu, lenkiškais rašmenimis. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai – 9x11,5 cm.
Pastabos: Rankraštis pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu. Tautosakos pateikėjai nenurodyti.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 66
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 901 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

2. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys, kuriame yra J. Trumpulio pateikta tautosaka

3. LMD I 904 Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys, kuriame yra J. Trumpulio eilėraščiai

4. LMD I 978 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

5. LMD I 1059 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 1060 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 1061 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 1 daina, 4 priežodžiai, 1 padavimas, 1 pasakėčia, 1 tikėjimas, 3 pasakos, 19 sakmių.
Bendras turinio vienetų kiekis: 30
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1a)
2. PRIEŽODŽIAI (1b, 14a, 21a, 23a)
3. PADAVIMAI (1)
4. SAKMĖS (2-19, 24)
5. PASAKOS (20-21, 23)
6. PASAKĖČIOS (22)
7. TIKĖJIMAI (15a)
Fiksavimo metai: 1885
Fiksuotojas: Jonas Trumpulis
Fiksavimo vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Sargunuose )
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1975 m.)
2. Andželika Jakubynienė - inventorino (Inventorinimą tikslino 2012 m.)