LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 368
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Šiauliškių svodbinės dainiuškos ir talaluškos. Surinktos po joniškiečius, gruzdiečius ir žagariečius 1886 – 1894. M. J. Sl. II-as plusztas. Dainiavimai Jono Trumpulio – Sargūnuose.
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
Sudarymo metai: 1886 - 1894
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Dalis rinkinio lapų labai pageltę. Viršelis susidėvėjęs, jo nugarėlė suplyšusi. Rinkinyje gausu pataisymų raudonu rašalu. Prierašai daryti mėlynu ir paprastu pieštuku, violetiniu rašalu. Rinkinio parametrai 11,5×18,5 cm.
Pastabos: Rinkinys sudarytas iš dviejų pluoštų. Pirmajame pluošte yra Mato Slančiausko užrašytos vestuvinės dainos. Antrasis pluoštas yra Jonu Trumpulio užrašytų dainų nuorašas, kurį 1886 metais padarė M. Slančiauskas.

Rikinys pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu.

Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 96
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

2. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

3. LMD I 142 M. Slančiausko tautosakos rinkinys

4. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

5. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

8. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

9. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys.

10. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

11. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

13. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

14. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

15. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

17. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

Publikacijos: 1.
Anotacija: Rinkinį sudaro dainos: 1-38, 38a-91, 91a-91c, 92, 92a-c,93, 93a, 94, 94a, 94b, 95, 95a-n, 96, 96a, 97, 97a, 98-109, 109a-c, 110, 110a-f, 111, 111a, 112-120, 120a, 121-129, 129a-c, 130-148.

Inventorinimas patikslintas 2011 metais.
Bendras turinio vienetų kiekis: 188
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-38, 38a-91, 91a-91c, 92, 92a-c,93, 93a, 94, 94a, 94b, 95, 95a-n, 96, 96a, 97, 97a, 98-109, 109a-c, 110, 110a-f, 111, 111a, 112-120, 120a, 121-129, 129a-c, 130-148. ) (Pastabos: Pirmąjį rinkinio pluoštą sudaro vestuvinės šiauliškių (\"...surinktos po joniškiečius, gruzdiečius ir žagariečius 1886-1894 m.\")krašto dainos (kai kurios jų su nedideliais aprašais). Antrąjį pluoštą sudaro dainos, padainuotos Jono Trumpulio, Sargūnuose, dabartiniame Joniškio rajone (1885-1886 m.).)
Fiksavimo metai: nuo: 1885 iki: 1894
Fiksuotojas: 1. Matas Slančiauskas (orig: (M.J. Sl., M. Slonczavskas)) (pastabos: aps. vnt.: 1-125)
2. Matas Slančiauskas (pastabos: perrašė Jono Trumpulio užrašytas dainas, aps. vnt.: 126-148)
3. Jonas Trumpulis (pastabos: aps. vnt.: 126-148)
Fiksavimo vieta: 1. Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 127-129, 129a-c,130-148)
2. Žagarė sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: surinkta po joniškiečius, gruzdiečius, žagariečius , pastabos: aps. vnt.: 1-125)
3. Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: surinkta po joniškiečius, gruzdiečius, žagariečius , pastabos: aps. vnt.: 1-125)
4. Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: surinktos po joniškiečius, gruzdiečius, žagariečius , pastabos: aps. vnt.: 1-125)
Pateikėjai: 1. Kazimieras Urmonas (orig: Kaz. Urmons) (apsk.vnt: 1, 116)
2. Gaudentas Grigutis (orig: Gaudants Grigutis) (apsk.vnt: 2)
3. Zabelė Petrutytė (orig: Zabele Petrutyče) (apsk.vnt: 3, 6, 14, 25, 28, 42, 48. )
4. Julijona Balčiūnienė (orig: Jul. Balčiuniene) (apsk.vnt: 4, 11, 12, 22, 26, 31, 39, 45, 54, 59, 76, 82, 83, 85, 108, 109, 110, 110a –f, 111, 113, 114.)
5. Juozas Benelis (apsk.vnt: 7)
6. Barbora Karalienė (orig: Barb. Karaliene) (apsk.vnt: 8, 35, 37.)
7. Elena Baravykienė (pastabos: Tik prie dainos Nr. 84 yra paminėtas vardas – \"Elena\".; apsk.vnt: 9, 84.)
8. Darata Slančiauskaitė (orig: Dar. Slančauska), gyvenamoji vieta: Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Prie dainos Nr. 95 yra pastaba:\"Darata Slančauska ir Ona Urmona –joniškietės\". (apsk.vnt: 5, 10, 32, 40, 43, 50, 57, 63, 81, 95, 95a-n, 98, 99.)
9. Vincentas Braziulis (apsk.vnt: 13, 19.)
10. Juozas Jurevičius (apsk.vnt: 15)
11. Juozas Strakšas (apsk.vnt: 16)
12. Juozas Braziulis (apsk.vnt: 17, 112)
13. Galkuvienė , gyvenamoji vieta: Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: \"...Kiburių\" (apsk.vnt: 20)
14. Slančiauskienė-Pilypienė (pastabos: Rinkinyje yra pateikėjas Pilypas Slančiauskas. Greičiausiai, kad \"Pilypienė\" yra pagal vyro vardą.; apsk.vnt: 21, 51, 52)
15. Kristina Slančiauskaitė (orig: Kristyna Slančauska) (apsk.vnt: 23)
16. Barbora Paleckienė (apsk.vnt: 27, 66)
17. Marijona Urmonaitė (Urmonytė) (apsk.vnt: 30)
18. Barbora Jurevičienė (apsk.vnt: 29, 33, 38, 49, 74.)
19. Ona Šležienė (apsk.vnt: 34, 55, 61, 65, 65a, 73, 75, 90, 103.)
20. Pilypas Slančiauskas (orig: Pilyps Slančauskas) (apsk.vnt: 41, 101)
21. Antanina Grigutytė (orig: Antonina Griguže) (apsk.vnt: 44)
22. Veronika Petrutienė (pastabos: Šia dainą Nr 45 pateikėja dainavo katu su Julija Balčiūniene.; apsk.vnt: 45)
23. Ona Urmonienė , gyvenamoji vieta: Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 46, 53, 64, 94, 95, 95a – n, 100, 102, 102a.)
24. Barbora Dragūnaitė (Dragūnytė) (orig: Dragunyče) (pastabos: Rinkinyje pateikėjos tiksli gyvenamoji vieta nenurodyta.Ji gali būti kilusi nuo Žagarės. Pastaba orig.:\"Dainiavo...Barbora Dragunyče – Žagarietė...\"; apsk.vnt: 58, 86, 89, 91, 95, 95a – n, 97.)
25. Dragūnienė (apsk.vnt: 36, 60, 92, 106, 117.)
26. Julijana Kardišauskaitė (Kardišauskytė) (orig: Kardišauskyče) (apsk.vnt: 62)
27. Zuzana Urmonaitė (Urmonytė) (apsk.vnt: 67, 68, 93.)
28. Liudovika Urmonienė (apsk.vnt: 70, 71, 72, 118.)
29. Barbora Slančiauskienė-Čeputytė (orig: ...Čeputyčes) (apsk.vnt: 77)
30. Juozas Vaičiulis (apsk.vnt: 78)
31. Vincentas Kragas (orig: Vincents Krags) (apsk.vnt: 87, 88)
32. Ramonienė (apsk.vnt: 96)
33. Peliksas Slančiauskas (apsk.vnt: 104)
34. Jonas Lydeikis (apsk.vnt: 115)
35. Elzbieta Vaičiulytė (apsk.vnt: 119)
36. Monika Adomaitytė (orig: Adomiče) (apsk.vnt: 122)
37. Baranauskienė (apsk.vnt: 123)
38. Elzbieta Slančiauskaitė (orig: Elzb. Slančiauskaite) (apsk.vnt: 124)
39. Veronika Petrutienė (pastabos: Šią dainą Nr. 45 Veronika Petrutienė padainavo kartu su Julija Balčiūniene. ; apsk.vnt: 45)
40. Vincentas Vaičiulis (apsk.vnt: 107)
41. Juozas Balčiūnas (orig: Juoz. Balčiuns) (apsk.vnt: 125)
Kitų žmonių įnašai: 1. Rima Visackienė - inventorino
2. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino