LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 974
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Jonas Basanavičius
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutinės būklės, sudarytas iš kalendoriaus iškarpų ir dviejų ranka rašytų lapelių, raštas gerai įskaitomas, parametrai skirtingi: 7x8,8, 9x31 cm.
Pastabos: Dr. Jono Basanavičius perrašė mokinio Vlado Natkevičiaus užrašytą raudą ir nurodė antros raudos užrašytoją Matą Slančiauską. Pirmo teksto užrašytojas nežinomas, nurodyti tik metai ir užrašymo vieta. Pateikėjai rankraštyje nenurodyti.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 14
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 154 Rinkinyje – Vlado Natkevičiaus užrašyta tautosaka.

2. LMD I 257 Rinkinyje – Vlado Natkevičiaus ir kitų rinkėjų užrašyta tautosaka.

3. LMD I 57 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašytos dainos.

4. LMD I 142 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

5. LMD I 283 Rinkinyje – Mato Slančiausko ir kitų rinkėjų užrašyta tautosaka.

6. LMD I 318 Rinkinyje – Mato Slančiausko ir Prano Narvydo užrašyta tautosaka.

7. LMD I 324 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

8. LMD I 332 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

9. LMD I 341 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašytos vestuvinės dainos.

10. LMD I 368 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

11. LMD I 483 Rinkinyje – Mato Slančiausko ir jo talkininkų užrašyta tautosaka.

12. LMD I 539 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

13. LMD I 561 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

14. LMD I 561 a Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

15. LMD I 564 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

16. LMD I 565 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

17. LMD I 566 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

18. LMD I 793 Rinkinyje – Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio užrašyti eilėraščiai.

Anotacija: Rinkinį sudaro 3 raudos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 3
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. RAUDOS (1-3)
Fiksavimo metai: nuo: 1885 iki: 1913
Fiksavimo metų pastabos: Pirma rauda užrašyta 1885 m., antra – 1913 m., trečia – 1911 m.
Fiksuotojas: 1. Matas Slančiauskas (orig: Matavušas Slančius) (pastabos: užrašė 2 nr.)
2. Vladas Natkevičius (pastabos: užrašė 3 nr.)
Kitų žmonių įnašai: 1. Pranė Jokimaitienė - katalogino (1958 m.)