LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 566
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Lietuviškos pasakos ape gyvuolius parrašytos 1903
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai – 13,8x11,5 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu.
Pastabas mėlynu pieštuku užrašė Jonas Basanavičius.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 60
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57

2. LMD I 142

3. LMD I 283

4. LMD I 318

5. LMD I 324

6. LMD I 332

7. LMD I 341

8. LMD I 368

9. LMD I 483

10. LMD I 539

11. LMD I 561

12. LMD I 561 a

13. LMD I 564

14. LMD I 565

15. LMD I 566

16. LMD I 567

17. LMD I 644

18. LMD I 763

19. LMD I 793

20. LMD I 898

21. LMD I 902

22. LMD I 903

23. LMD I 904

24. LMD I 905

25. LMD I 906

26. LMD I 907

27. LMD I 909

28. LMD I 910

29. LMD I 911

30. LMD I 972

31. LMD I 974

32. LMD I 1009

33. LMD I 1010

34. LMD I 1011

35. LMD I 1012

36. LMD I 1059

37. LMD I 1060

38. LMD I 1061

39. LMD I 1063

Bendras turinio vienetų kiekis: 49
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (4, 5, 8, 10-20, 23, 25-31, 33-35, 38-40, 42-47, 49)
2. ETIOLOGINĖS SAKMĖS (1-3, 6, 7, 9, 21, 22, 24, 32)
3. DIALOGAI (36, 37, 48)
4. PRIEŽODŽIAI (47(a-l))
Fiksavimo metai: 1903
Fiksuotojas: Matas Slančiauskas
Fiksavimo vieta: 1. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Linkaičiai )
2. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaičiai )
3. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaitėliai )
Pateikėjai: 1. Mituzienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: „...Trumpaičiuose” (apsk.vnt: 1)
2. Antanas Stankus (orig: Ant. Stankus), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: „...Trumpaiteliuos...” (apsk.vnt: 2)
3. Mateušas Tadeušas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4, 13, 16, 27, 28, 42)
4. Jonas Mocius (orig: Jons Močius, Jons Mocius), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 5, 9, 29, 30)
5. Teresė Slančiauskienė-Kardišauskytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7, 10, 19)
6. Boniventūras Slančiauskas (orig: „...Bonivanturs senis Slančiausks...”), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 8)
7. Rokas Paleckas (orig: Paleckas Roks) (apsk.vnt: 11)
8. Pilypas Slančiauskas (orig: Pilyps Slančauskas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: „...Trumpaičiuose...” (apsk.vnt: 12, 20, 21, 22)
9. Dzidorius Meška , gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: „...sake Dzidorius Meška iš sov. Staniuliu...” (apsk.vnt: 14, 17)
10. Vincentas Kelpšas (pastabos: Pastaba kūrinio Nr. 14 gale: „...(Panaujino V. Kelpšas)...”.; apsk.vnt: 15)
11. Pranciškus Mikalauskas (apsk.vnt: 18 )
12. Kazimieras Janužas (orig: Kazimiers Janužas) (apsk.vnt: 24)
13. Veronika Petrutienė , gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: \"...Jauneikiuose...\". (apsk.vnt: 25)
14. Liudvikas Slančiauskas (orig: Liudvigs Slančauskas) (apsk.vnt: 26)
15. Šliupas (apsk.vnt: 32)
16. Juozas Mocius (orig: Juoz. Mocius) (apsk.vnt: 36, 37, 38)
17. Miliūnienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: \"...Trumpaitelių\" (apsk.vnt: 39)
18. Stanislovas Slančiauskas (orig: Stanislovas Slančauskas) (apsk.vnt: 40, 41)
19. Kazimieras Tamašauskas (orig: Kazimiers Tamašauckas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: \"... iš Trumpaičiu...\" (apsk.vnt: 43, 44)
20. Aloyzas Skėrys (orig: Elyzas Skerys) (apsk.vnt: 48)
21. Povilas Vilčiauskas (orig: Povils Vilčiauskas) (apsk.vnt: 49)
22. Marcijonas Batulis (orig: Batulis) (apsk.vnt: 3, 33)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1975 m.)