LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1011
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Girtuoklių adynos ir kitu
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys sudarytas iš plonų sąsiuvinių, jo būklė patenkinama. Rašyta juodu rašalu, raštas lengvai įskaitomas. Parametrai 17,5x21,5 cm.
Pastabos: Rinkinio nuorašas padarytas 1926 m. Originalo vieta nežinoma“. Pateikėjų pavardės nei vietovė rankraštyje nenurodyti.

Tikrintojo pastaba: 2016 m. nustatyta, kad dainų sąsiuvinius 1926 m. perrašė Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivė Guobytė (žr.: VUB RS F119-44/4). Jo originalas turėtų būti saugomas VUB RS Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 55
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 1009 Mato Slančiausko dainų rinkinys

2. LMD I 1010 Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas

3. LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

4. LMD I 906 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys

8. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

9. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 20 dainų tekstų.
Bendras turinio vienetų kiekis: 20
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-20)
Pateikimo būdas: 1. rašytinis folkloro pateikimas
Fiksavimo metai: 1894
Fiksuotojas: Matas Slančiauskas
Kitų žmonių įnašai: 1. Elena Mažulienė - katalogino