LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 906
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Sąvaitrasztis mano 1893 m.
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 11,5x18,5 cm.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 34
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

2. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

3. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

4. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

8. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

9. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

10. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

11. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

13. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

14. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

15. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 644 P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

17. LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys

18. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

19. LMD I 898 Mato Slančiausko etnografinis aprašas

20. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

21. LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

22. LMD I 904 Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys

23. LMD I 905

24. LMD I 907

25. LMD I 909

26. LMD I 910

27. LMD I 972

28. LMD I 974

29. LMD I 979

30. LMD I 1009

31. LMD I 1010

32. LMD I 1011

33. LMD I 1012

34. LMD I 1059

35. LMD I 1060

36. LMD I 1061

37. LMD I 1063

Anotacija: Rinkinį sudaro 2 dainų tekstai, 10 pasakų, 1 sakmė, 7 pasakojimai, 38 anekdotai, 10 patarlių ir priežodžių, 1 eilėraštis, 2 oracijų parodijos. Inventorinimas patikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 71
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (20, 64a)
2. PASAKOS (14-16, 24, 25, 27, 35-37, 57)
3. SAKMĖS (49)
4. PASAKOJIMAI (17, 47, 50, 56, 61, 63, 64)
5. ANEKDOTAI (1-13, 18, 19, 23, 28, 31-34, 38-46, 48, 53-55, 58-60, 62)
6. PATARLĖS (26/1-5, 29, 51, 52, 63a, 64b)
7. PRIEŽODŽIAI (26/1-5, 29, 51, 52, 63a, 64b)
8. EILĖRAŠČIAI (30)
9. ORACIJŲ PARODIJOS (21, 22)
Fiksavimo metai: 1893
Fiksuotojas: Matas Slančiauskas (orig: M. Slanczauckas)
Fiksavimo vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaicziuos )
Pateikėjai: 1. Pranciškus Baravykas (orig: Pranciszkus Baravyks) (apsk.vnt: 15)
2. Stanislovas Meška (orig: Stanislovs Meszka) (apsk.vnt: 14)
3. Aloyzas Skėrys (orig: Alizas Skerys) (apsk.vnt: 16)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino
2. Edmunda Rusteikienė - inventorino