LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 283
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:100-tas su virszum lietuviszkais vardais žmonių ligų ir jų gydymai žinomais vaistais
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Matas Slančiauskas
Sudarymo vieta: 1. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr.
Gauta iš: Juozapas Žiogas
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės, daugelis lapų išplyšę, popierius pageltęs, išmuštas dėmėmis, rašyta juodu rašalu, rašalas pašviesėjęs, tekstai gerai įskaitomi; parametrai 11,5x18,5 cm.
Pastabos: Rankraštis sudarytas iš dviejų nedidelių knygelių. Pirmos knygelės tautosakinės medžiagos užrašytojas – Matas Slančiauskas, antros – jo talkininkų. Jų surinktą tautosaką perrašė M. Slančiauskas. Abiejų knygelių tituliniuose puslapiuose parašyta: „Šis rankraštis paaukotas Lietuvių Mokslo Draugijos bibliotekai. Kn. Juozas Žiogs. 1907 m. VIII, 6 d.“. Pastabas mėlynu pieštuku užrašė Jonas Basanavičius.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 86
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašytos dainos.

2. LMD I 341 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

3. LMD I 324 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

4. LMD I 142 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

5. LMD I 318 Rinkinyje – M. Slančiausko ir Pr. Narvydo užrašyta tautosaka.

6. LMD I 332 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

7. LMD I 368 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

8. LMD I 483 Rinkinyje – M. Slančiausko ir jo bendradarbių užrašyta tautosaka.

9. LMD I 539 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

10. LMD I 561 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

11. LMD I 561 a Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

12. LMD I 564 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

Publikacijos: 1. Bronislava Kerbelytė. Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas. T. III. Vi...
Originalai, kopijos: 1. Nepilna rinkinio kopija yra LMD I 1060 (228-551). (Pastabos: Matas Slančiauskas surinktą medžiagą perrašinėdavo po kelis kartus.)
Anotacija: Rinkinį sudaro 2 giesmės, 1 padavimas, 3 pasakojimai, 1 eilėraštis, 12 patarlių ir priežodžių, 510 tikėjimų ir liaudies medicinos tekstų. Inventorinimas tikslintas 2010 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 529
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PRIEŽODŽIAI (1-6, 6a, 6b, 6c, 137g, 137j, 137k)
2. TIKĖJIMAI (7-46, 46a, 47-48, 48a, 49-50, 50a, 51-78, 78a, 79-93, 93a, 93b, 94-105, 105a, 106, 106a, 106b, 107-110, 110a, 111, 111a, 112-113, 113a, 114-117, 117a, 118, 118a, 119-122, 122a, 122b, 122c, 123-127, 127a, 128, 128a, 129, 129a, 129b, 129c, 129d, 129e, 129f, 130, 130a, 131-137, 137a, 137b, 137c, 137d, 137e, 137f, 138-148, 148a, 149-160, 160a, 161-255, 255a, 256-308, 308a, 309-314, 314a, 315-316, 316a, 317-330, 330a, 331-343, 343a, 344-346, 346a, 346b, 346c, 346d, 347-370, 370a, 370b, 370c, 370d, 370e, 370f, 370j, 370k, 370l, 371-444, 445a, 446-449, 449a, 450, 450a, 451-461)
3. GIESMĖS (163, 464b)
4. PATARLĖS (1-6, 6a, 6b, 6c, 137g, 137j, 137k)
5. PADAVIMAI (464)
6. PASAKOJIMAI (445, 462, 464a)
7. EILĖRAŠČIAI (465)
8. LIAUDIES MEDICINA (7-46, 46a, 47-48, 48a, 49-50, 50a, 51-78, 78a, 79-93, 93a, 93b, 94-105, 105a, 106, 106a, 106b, 107-110, 110a, 111, 111a, 112-113, 113a, 114-117, 117a, 118, 118a, 119-122, 122a, 122b, 122c, 123-127, 127a, 128, 128a, 129, 129a, 129b, 129c, 129d, 129e, 129f, 130, 130a, 131-137, 137a, 137b, 137c, 137d, 137e, 137f, 138-148, 148a, 149-160, 160a, 161-255, 255a, 256-308, 308a, 309-314, 314a, 315-316, 316a, 317-330, 330a, 331-343, 343a, 344-346, 346a, 346b, 346c, 346d, 347-370, 370a, 370b, 370c, 370d, 370e, 370f, 370j, 370k, 370l, 371-444, 445a, 446-449, 449a, 450, 450a, 451-461)
Fiksavimo metai: nuo: 1893 iki: 1895
Fiksuotojas: 1. Matas Slančiauskas (orig: Slančius) (pastabos: tekstų nr. rinkinyje: 1-285, 445,445a,448, 450, 450a, 451-464, 464a, 464b, 464c. )
2. Pranciškus Liaudenskas (pastabos: tekstų nr. rinkinyje: 355-362.)
3. Jonas Lydeikis (pastabos: tekstų nr. rinkinyje: 286-343, 343a, 344-346, 346a, 346b, 346c, 346d, 465.)
4. Pranciškus Jonaitis (orig: Pranciszkus Jonacze) (pastabos: tekstų nr. rinkinyje 363-370, 370a, 370b, 370c, 370d, 370e, 370f, 370j, 370k, 370l, 371-427.)
5. Juozas Stonevičius (orig: Juozas Stonevycze) (pastabos: tekstų nr. rinkinyje :428-434.)
6. Ildefonas Stonevičius (orig: Ildefons Stonevycze) (pastabos: tekstų nr. rinkinyje: 435-444.)
7. Vaitiekus Adeikis (pastabos: tautosaką užrašė Gulbinuose, Joniškio r.Tekstų nr. rinkinyje 347-354.)
8. Juozas Striupeikis (orig: Juzas Striupeikis) (pastabos: tekstų nr. rinkinyje: 446-447.)
Fiksavimo vieta: 1. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Gulbinai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Rudiškiai sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
4. Skaistgiris sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
5. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
Pateikėjai: 1. Viktorija Gačiunytė (orig: Viktorije Gascziunycze), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 359-361)
2. Julijona Balčiūnienė (orig: Julijana Balcziuniene), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 362)
3. Bertulienė-Kalvienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Reibeniai (apsk.vnt: 448-453, 460)
4. Jonelienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Reibeniai (apsk.vnt: 454-458, 461)
5. Rekienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Reibeniai (apsk.vnt: 459)
Kitų žmonių įnašai: 1. Andželika Jakubynienė - inventorino (Inventorinimą patikslino 2010 m.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino