LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 564
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Szis ir tas iš 1894
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Matas Slančiauskas
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, rašyta juodu rašalu, raštas gerai įskaitomas. Parametrai 11x17 ir 11,7x15 cm.
Pastabos: Kai kurie rankraščio puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 63
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 142 M. Slančiausko tautosakos rinkinys

2. LMD I 283 M. Slančiausko tautosakos rinkinys

3. LMD I 318 M. Slančiausko užrašyta tautosaka

4. LMD I 324 M. Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 332 M. Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 341 M. Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 368 M. Slančiausko tautosakos rinkinys

8. LMD I 483 M. Slančiausko tautosakos rinkinys

9. LMD I 539 M. Slančiausko tautosakos rinkinys

10. LMD I 561 M. Slančiausko tautosakos rinkinys

11. LMD I 561 a M. Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 57 M. Slančiausko tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 13 pasakų, 8 dialogai, 1 atsidūsėjimas, 6 mįslės, 2 sakmės, 2 giesmės, 1 priežodis, 23 pasakojimai, 2 anekdotai, 1(1-39) šokių pavadinimai, 7 galvosūkiai, 1 savaitės skaičiavimas, 26 linkėjimai ir keiksmai. Inventorinimas patikslintas 2011 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 131
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1,7,8,11,12,20)
2. DIALOGAI (3-6,10,21-23)
3. KITA (2) (Pastabos: atsidūsėjimas)
4. PASAKOJIMAI (9,13,14,17,18(1-12),19,31,38,39-41)
5. LINKĖJIMAI (15(1-26)) (Pastabos: linkėjimai, keiksmai)
6. KEIKSMAI (15(1-26)) (Pastabos: linkėjimai, keiksmai)
7. ŠOKIAI (16(1-16)) (Pastabos: surašyti šokių pavadinimai)
8. SAKMĖS (26,28)
9. GIESMĖS (27,30)
10. GALVOSŪKIAI (UŽDAVINIAI) (14.1-14.7)
11. MĮSLĖS (14.8-14.13)
12. PRIEŽODŽIAI (29)
13. ANEKDOTAI (24,24a)
14. SKAIČIAVIMAS (25)
Fiksavimo metai: 1894
Fiksuotojas: Matas Slančiauskas
Fiksavimo vieta: 1. Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Laumakiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
4. Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
5. Krikštanai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
6. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Reibeniai )
Pateikėjai: 1. Petronėlė Daknienė , gyvenamoji vieta: Laumakiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 2)
2. Jonas Mocius (apsk.vnt: 19)
3. Teresė Slančiauskienė-Kardišauskytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 33)
4. Antanas Danta , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 35)
5. Staškuvienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 36)
6. Jonas Kvašys , gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 37)
7. Stanislovas Jurgelys , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 37)
8. Kuržinskas , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 39)
9. Rundamenskas , gyvenamoji vieta: Krikštanai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 40)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino
2. Eligija Garšvienė - inventorino (2011 m. tikslino inventorinimą.)