LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 332
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis kritinės būklės, perplyšęs pusiau, daugelio lapų kraštai įplyšę, rašyta juodu rašalu, tekstai įskaitomi, parametrai skirtingi – 9x 2,7 cm., 18,5x42,5 cm.
Pastabos: Rinkinio gale yra Mato Slančiausko dr. Jonui Basanavičiui skirta žinutė, kurioje rašoma apie pasakų, burtų, tikėjimų rinkimą. Inventorinimas tikslintas 2011 m.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 15
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

2. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

3. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

4. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

7. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

8. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

9. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

10. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

11.

12. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

13. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

14. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

15. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 644 P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

17. LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys

18. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

19. LMD I 898 Mato Slančiausko etnografinis aprašas

20. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

21. LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

22. LMD I 904 Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys

23. LMD I 905 Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis

24. LMD I 906 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

25. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

26. LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

27. LMD I 1009 Mato Slančiausko dainų rinkinys

28. LMD I 1010 Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas

29. LMD I 1011 Mato Slančiausko dainų rinkinys

30. LMD I 1012 Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinys

31. LMD I 1059 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

32. LMD I 1060 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

33. LMD I 1061 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

Anotacija: Rinkinį sudaro 4 pasakos, 3 sakmės, 4 tikėjimai, 2 pasakojimai, 224 patarlės ir priežodžiai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 237
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1, 9-11)
2. SAKMĖS (2-3, 49)
3. TIKĖJIMAI (3a, 4-6)
4. PASAKOJIMAI (45-46)
5. PATARLĖS (7 (1-44, 47-48), 8 (1-178))
6. PRIEŽODŽIAI (7 (1-44, 47-48), 8 (1-178))
Fiksavimo metai: 1903
Fiksuotojas: Matas Slančiauskas
Fiksavimo vieta: 1. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
Pateikėjai: 1. Barvainienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 2-3)
2. Slančiauskienė-Graičiutė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 3a)
3. Mituzienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4)
4. Juozas Braziulis , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 6)
5. Liudovika Urmonienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7 (1-49))
6. Karalius Špokas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 9)
7. Juozas Stonys , gyvenamoji vieta: Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: iš gruzdiečių (apsk.vnt: 10-11)
Kitų žmonių įnašai: 1. Andželika Jakubynienė - inventorino (Inventorinimas tikslintas 2011 m.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1975 m.)