LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 905
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Liuberiszka arba senų ubagų kalba. Pradže lietuviszkos kalbos. Sanskritiszkai - lietuviszkai
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu, lenkiškais rašmenimis. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 13x8 cm.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 16
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57

2. LMD I 142

3. LMD I 283

4. LMD I 318

5. LMD I 324

6. LMD I 332

7. LMD I 341

8. LMD I 368

9. LMD I 483

10. LMD I 539

11. LMD I 561

12. LMD I 561 a

13. LMD I 564

14. LMD I 565

15. LMD I 566

16. LMD I 567

17. LMD I 644

18. LMD I 763

19. LMD I 793

20. LMD I 898

21. LMD I 902

22. LMD I 903

23. LMD I 904

24. LMD I 906

25. LMD I 907

26. LMD I 909

27. LMD I 910

28. LMD I 972

29. LMD I 974

30. LMD I 979

31. LMD I 1009

32. LMD I 1010

33. LMD I 1011

34. LMD I 1012

35. LMD I 1059

36. LMD I 1060

37. LMD I 1061

38. LMD I 1063

Anotacija: Rinkinį sudaro ubagų, vaikų, sanskrito kalbų žodynai.
Teminis skirstymas: 1. ubagas
Fiksavimo metai: nuo: 1892 iki: 1894
Fiksuotojas: Matas Slančiauskas (orig: J. M. Slanczauckas)
Fiksavimo vieta: 1. Šiauliai m., , Šiaulių m. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Luokė mstl., Luokės sen., Telšių r. sav., Telšių apskr. (originale: )
3. Pūkiai k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Pukiu k., Pumpenu prp. )
Pateikėjai: 1. Feliksas Jucius , gyvenamoji vieta: Luokė mstl., Luokės sen., Telšių r. sav., Telšių apskr., gyvenamoji vieta originale: Lukes mstl. (pastabos: Liuberiško - ubagų žodyno pateikėjas.)
2. Antanas Barauskis , gyvenamoji vieta: Šiauliai m., , Šiaulių m. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Liuberiško - ubagų žodyno pateikėjas.)
3. Jonas Pranauskas , gyvenamoji vieta: Pūkiai k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr., gyvenamoji vieta originale: Pukių k., Pumpenų prp. (pastabos: Liuberiško - ubagų žodyno pateikėjas.)