LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 793
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Matas Slančiauskas
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės, purvinas, nusėtas rudomis dėmėmis, per vidurį įplyšęs, rašyta juodu rašalu, raštas įskaitomas; parametrai – 22x28 cm.
Pastabos: Pirmo eilėraščio autorius – Matas Slančiauskas, antro – Jonas Lydeikis.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 3
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašytos dainos.

2. LMD I 142 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

3. LMD I 283 Rinkinyje – M. Slančiausko ir jo bendradarbių užrašyta tautosaka.

4. LMD I 318 Rinkinyje – Pr. Narvydo ir M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

5. LMD I 324 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

6. LMD I 332 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

7. LMD I 341 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašytos vestuvinės dainos.

8. LMD I 368 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

9. LMD I 483 Rinkinyje – M. Slančiausko ir jo bendradarbių užrašyta tautosaka.

10. LMD I 539 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

11. LMD I 561 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

12. LMD I 561 a Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

13. LMD I 564 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

14. LMD I 565 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

15. LMD I 566 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

16. LMD I 288 Rinkinyje – J. Lydeikio užrašytos sakmės.

Anotacija: Rinkinį sudaro 2 eilėraščiai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 2
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. EILĖRAŠČIAI (1-2)
Fiksavimo metai: nuo: 1890 iki: 1924
Fiksavimo metų pastabos: J. Lydeikio medžiaga užrašyta 1893 m., M. Slančiausko nenurodyta.
Fiksuotojas: 1. Matas Slančiauskas (pastabos: M. Slančiausko pavardė rinkinyje nenurodyta. Ji nustatyta remiantis kitais jo rankraščiais (LMD I 57, LMD I 142)
2. Jonas Lydeikis (pastabos: Pavardė nustatyta remiantis kitais jo rankraščiais (LMD I 288, LMD I 283)
Fiksavimo vieta: 1. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: M. Slančiauskas iki 1899 m. gyveno Trumpaičiuose, vėliau Reibiniuose (Šiaulių r.))
2. Ražai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Jonas Lydeikis gyveno Ražų k., Šiaulių r. )
Pateikėjai: 1. Matas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1)
2. Jonas Lydeikis , gyvenamoji vieta: Ražai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr.
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino (1956 m.)