LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 483
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys
Sudarymo metai: 1914
Sudarytojas (-ai): 1. Matas Slančiauskas
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės, kai kurie lapai išplyšę, susidėvėję, rašyta juodu rašalu, tarmiškai, paskutiniai tekstai lenkiškais rašmenimis, tekstai išskaitomi; parametrai skirtingi: 7,8x12,5 cm., 12x15 cm., 13x21 cm.
Pastabos: Rankraštis sudarytas iš 7 sąsiuvinių. Pirmo sąsiuvinio tituliniame puslapyje antraštę ir pastabos mėlynu pieštuku užrašė dr. Jonas Basanavičius. Kai kurie puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 196
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

2. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

3. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

4. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

8. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

9. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

10. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

11. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

13. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

14. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

15. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 644 P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

17. LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys

18. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

19. LMD I 898 Mato Slančiausko etnografinis apraša

20. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

21. LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

22. LMD I 904 Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys

23. LMD I 905 Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis

24. LMD I 906 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

25. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

26. LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

27. LMD I 1009 Mato Slančiausko dainų rinkinys

28. LMD I 1010 Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas

29. LMD I 1011 Mato Slančiausko dainų rinkinys

30. LMD I 1012 Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinys

31. LMD I 1059 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

32. LMD I 1060 Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

33. LMD I 1061 Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 49 dainos, 1 giesmė, 1 giesmės parodija, 2 raudos, 1 raudos parodija, 1 maršas, 12 pasakų, 5 sakmės, 1 legenda, 26 pasakojimai, 1 anekdotas, 8 oracijos, 694 priežodžiai ir patarlės, 46 mįslės, 1 garsų pamėgdžiojimas, 19 tikėjimų, 42 keiksmai, 8 dialogai, 5 linkėjimai, 1 ištiktukai (12 vnt.). Inventorinimas tikslintas 2011 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 923
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (97-110, 495, 499-500, 787-800, 883-900)
2. GIESMĖS (7)
3. GIESMIŲ PARODIJOS (501)
4. RAUDOS (88, 90)
5. RAUDŲ PARODIJOS (89)
6. VESTUVIŲ MARŠAI (91)
7. PASAKOS (22, 26-32, 35-38) (Pastabos: 36-37 pasakos be galo; 35-38 formulinės pasakos.)
8. SAKMĖS (19, 23-25, 742)
9. PASAKOS-LEGENDOS (10)
10. PASAKOJIMAI (1-3, 3a, 3b, 4-7, 7a, 8, 8a, 9, 20-21, 33-34, 737-739, 746-748, 904-905) (Pastabos: 33, 34 - humoristiniai pasakojimai.)
11. ANEKDOTAI (487)
12. ORACIJOS (875-882)
13. PATARLĖS (1a, 1b, 1c, 1d, 1h 1e, 1f, 1g, 1j, 2a, 2b, 5a, 5b, 39-87, 92-96, 118-238, 287-486, 488-489, 491-492, 496-498, 502-503, 505-736, 740-741, 743-744, 801-861)
14. PRIEŽODŽIAI (1a, 1b, 1c, 1d, 1h 1e, 1f, 1g, 1j, 2a, 2b, 5a, 5b, 39-87, 92-96, 118-238, 287-486, 488-489, 491-492, 496-498, 502-503, 505-736, 740-741, 743-744, 801-861)
15. MĮSLĖS (111-117, 494, 749-786)
16. GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI (281)
17. TIKĖJIMAI (11-18, 745, 868-874, 901-903) (Pastabos: 11-18 pranašystės; 868-871, 901-903 orų spėjimai.)
18. KEIKSMAI (239-280)
19. DIALOGAI (490, 493, 862-867)
20. LINKĖJIMAI (282-286)
21. TRUMPIEJI PASAKYMAI (281)
22. IŠTIKTUKAS (281)
Fiksavimo metai: nuo: 1872 iki: 1914
Fiksavimo metų pastabos: Rankraštyje minimos užrašymo datos: 1872 m., 1874 m., 1875 m., 1876 m., 1883 m., 1910 m., 1914 m.
Fiksuotojas: 1. Matas Slančiauskas (orig: M. Slančauskas)
2. Ona Tautkutė (orig: Ona Tautkyče) (pastabos: Užrašė nr. 26-27. Juos perrašė Matas Slančiauskas.)
3. Juozas Jonkus (pastabos: Užrašė nr. 894, 896, 898. Juos perrašė Matas Slančiauskas.)
Fiksavimo vieta: 1. Budraičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Budraičiu sodžiaus, Skaisgiriuos )
2. Gimbūčiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Gimbučiai )
3. Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Kyburiu sodžiaus, Skaisgire parap. )
4. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Linkaicziuos )
5. Skaistgirys mstl., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Skaisgiris )
6. Vidginiai k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: sod. Vitginių )
7. Gražaičiai k., Žagarės sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: sodž. Gražaičiu, Žagares parapijes )
8. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: sodž. Reibeniu Skaisgiriečiuos )
9. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaičių sodžiuj )
10. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaiteliai )
Pateikėjai: 1. Jurgis Pirantas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 3, 3a)
2. Jurgaitienė (Trumpaitėlių k.) , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 2)
3. Matas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Nuo 1899 m. gyveno Reibinių k., Skaisgirio vls.; apsk.vnt: 9, 748, 884-885, 887-890)
4. Mateušas Tadeušas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Pasakojimą išgirdo iš kerdžiaus Mingenčio apie 1820 m.; apsk.vnt: 10-12)
5. Teresė Slančiauskienė-Kardišauskytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 19, 883)
6. Aleksandra Rutkus , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 20)
7. Ramašauskienė , gyvenamoji vieta: Skaistgirys mstl., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 21)
8. Kardinskas , gyvenamoji vieta: Budraičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 22)
9. Bertulienė (Kalvienė) , gyvenamoji vieta: Reibiniškės k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 23, 35)
10. Julijana Kardišauskaitė (Kardišauskytė) , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 25)
11. Strockis , gyvenamoji vieta: Budraičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 28)
12. Bukantas , gyvenamoji vieta: Gimbūčiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 32)
13. Pranciulis , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 33-34, 747)
14. Marcijonas Šinickas (orig: Marcijons Šinickas), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 38)
15. Magdalena Braziulienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 89)
16. Barbora Kalendrytė (orig: Barbora Kalendryče), gyvenamoji vieta: Gražaičiai k., Žagarės sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 90)
17. Marijona Veikalytė , gyvenamoji vieta: Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 107-109, 795-799)
18. Ona Slančiauskienė-Zalogytė (orig: Ona Zalogyčia Slančiauskiene), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 775)
19. Ona Kvedarytė (orig: Ona Kvedaryče) (apsk.vnt: 787-790, 794)
20. Anelė Dapkuvienė-Briedytė (orig: Anele Dapkaus), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 791)
21. Jonelienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 872--874)
22. Jurgis Ibjauskas (apsk.vnt: 886)
23. Tamošius Stasiulis , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 891)
24. Aleksandras Bekeris , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 895, 897)
25. Mateušas Korkevičius (orig: Mateuszas Korkevicze) (apsk.vnt: 900)
Kitų žmonių įnašai: 1. Andželika Jakubynienė - inventorino (Inventorinimą tikslino 2011 m.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino (Pasakojamąją tautosaką sukatalogino 1975 m.)