LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 565
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:„Valio” pasakas
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Popierius pageltęs. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai – 12x15,3 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 63
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57

2. LMD I 142

3. LMD I 283

4. LMD I 318

5. LMD I 324

6. LMD I 332

7. LMD I 341

8. LMD I 368

9. LMD I 483

10. LMD I 539

11. LMD I 561

12. LMD I 561 a

13. LMD I 564

14. LMD I 565

15. LMD I 566

16. LMD I 567

17. LMD I 644

18. LMD I 763

19. LMD I 793

20. LMD I 898

21. LMD I 902

22. LMD I 903

23. LMD I 904

24. LMD I 905

25. LMD I 906

26. LMD I 907

27. LMD I 909

28. LMD I 910

29. LMD I 911

30. LMD I 972

31. LMD I 974

32. LMD I 979

33. LMD I 1009

34. LMD I 1010

35. LMD I 1011

36. LMD I 1012

37. LMD I 1059

38. LMD I 1060

39. LMD I 1061

40. LMD I 1063

Anotacija: Rinkinį sudaro 9 pasakos ir 1 patarlės ir priežodžiai.
Inventorinimas patikslintas 2011 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 10
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-4, 5b, 5c, 6-8)
2. PRIEŽODŽIAI (5a)
3. PATARLĖS (5a)
Fiksavimo metai: 1914
Fiksuotojas: Matas Slančiauskas
Fiksavimo vieta: 1. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Reibeniai , pastabos: apsk. vnt.: 7, 8)
2. Skaistgirys mstl., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Skaisgere , pastabos: apsk. vnt.: 3, 4)
Pateikėjai: 1. Dapkus , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: \"...Reibeniuose\" (apsk.vnt: 8)
2. Benediktas Drigotas , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: \"...Reibeniuose\" (apsk.vnt: 7)
3. Ona Doviltytė (orig: Ona Doviltyče), gyvenamoji vieta: Skaistgirys mstl., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 3, 4)
4. Ona Čiauškytė-Kipšienė (orig: Ona Čiauškytes Kipšienes) (apsk.vnt: 1)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino
2. Rima Visackienė - inventorino