LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1059
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinį sudaro trys sąsiuvinukai. Rinkinio būklė patenkinama. Rašyta juodu ir violetiniu rašalu, paprastu pieštuku. Rašyta lenkiškai rašmenimis. Rašalas pablukęs. Tekstas įskaitomas. Parametrai 11x18 cm.
Pastabos: Pastaba inventoriniame lape: „Šis M. J. Slančiausko ir Trumpulio rinkinys gautas iš J. Jablonskio giminaičių 1961 m.“.
Antrame sąsiuvinuke yra lietuvių jaunimo draugijos „Atgaja“, veikusios 1889-1895 m., antspaudas: „Draugyste. Lietuviszka atgaje. 7, V. - 89.“.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 93
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

2. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

3. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

4. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

8. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

9. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

10. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

11. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

13. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

14. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

15. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 644 P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

17. LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys

18. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

19. LMD I 898 Mato Slančiausko etnografinis aprašas

20. LMD I 901 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

21. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

22. LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

23. LMD I 904 Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys

24. LMD I 906 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

25. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

26. LMD I 978 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

27. LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

28. LMD I 1009 Mato Slančiausko dainų rinkinys

29. LMD I 1010 Mato Slančiausko dainų rinkinys

30. LMD I 1011 Mato Slančiausko dainų rinkinys

31. LMD I 1012 Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinys

32. LMD I 1060 Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

33. LMD I 1061 Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 2 dainų tekstai, 34 eiliuotos pasakos, 11 eiliuotų sakmių, 5 eiliuotos pasakėčios, 1 eilėraštis. Inventorinimas patikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 53
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (22, 36)
2. PASAKOS (2, 4, 6-13, 17, 19, 20, 23, 24, 26-29, 33, 34, 37-48, 53) (Pastabos: Pasakos sueiliuotos.)
3. SAKMĖS (1, 3, 5, 15, 16, 18, 21, 35, 50-52) (Pastabos: Sakmės sueiliuotos.)
4. PASAKĖČIOS (14, 30-32, 49) (Pastabos: Pasakėčios sueiliuotos.)
5. EILĖRAŠČIAI (25)
Fiksavimo metai: nuo: 1887 iki: 1889
Fiksuotojas: 1. Matas Slančiauskas (orig: M. J. Slanczauckas)
2. Jonas Trumpulis
Fiksavimo vieta: 1. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
4. Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
5. Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
6. Ražai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
Pateikėjai: 1. Kazimieras Tamašauskas (orig: Tamaszauskas), gyvenamoji vieta: Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 30)
2. Jokubaitienė (orig: Jokubaitiene) (apsk.vnt: 5)
3. Rokas Paleckas , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 20)
4. Liudovika Urmonienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 21)
5. Laurynas Gailiūnas (orig: Laurinas Gailiuns) (apsk.vnt: 26, 28)
6. Pilypas Slančiauskas (orig: Pilips Slanczauskas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 31, 47, 48)
7. Marijona Dragūnaitė (Dragūnyče) (orig: Dragunicze) (apsk.vnt: 33, 35)
8. Gasparas Slančiauskas (orig: Gaspars Slanczauskas) (apsk.vnt: 34)
9. Boniventūras Slančiauskas (orig: Boniventurs Slanczauckas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 42)
10. Marcijonas Batulis (orig: Marcijons Batulis), gyvenamoji vieta: Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 45)
11. Dzidorius Meška (orig: Dzidorius Meszka), gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 46)
12. Pranciška Lydeikienė (orig: Prancziszka Lydeikiene), gyvenamoji vieta: Ražai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 50)
13. Teresė Slančiauskienė-Kardišauskytė (orig: T. Slančauckiene), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 51)
14. Jonas Mocius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 19, 43, 44)
15. Anelė Pirantienė (orig: Pirantiene), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Rinkinyje pateikėjos vardas nenurodytas. Gali būti Anelė arba Angelė. Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 1)
Kitų žmonių įnašai: 1. Edmunda Rusteikienė - inventorino