LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1012
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinio nuorašas
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys sudarytas iš plonų sąsiuvinių, jo būklė patenkinama. Rašyta juodu rašalu, raštas lengvai įskaitomas. Pirmame puslapyje raudonu rašalu įrašytos pastabos. Parametrai – 17,5x21,5 cm.
Pastabos: Tikrintojo pastaba: 2016 m. nustatyta, kad dainų sąsiuvinius 1927 m. perrašė Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivė Ščesnulevičiūtė (žr.: VUB RS F119-44/4). Jų originalai turėtų būti saugomi VUB RS Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 75
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 1011 Mato Slančiausko dainų rinkinys

2. LMD I 1009 Mato Slančiausko dainų rinkinys

3. LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 54 dainų tekstai ir 1 anekdotas.
Bendras turinio vienetų kiekis: 55
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-55)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
Fiksavimo metų pastabos: Užrašymo metai nenurodyti.
Fiksuotojas: 1. Matas Slančiauskas (pastabos: Užrašė 27-29 nr.)
2. Karolius Barauskas (pastabos: Užrašė 1-26,30-55 nr.)
Fiksavimo vieta: 1. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Pagojai k., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Pelkelė k., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Papilės sodos Pelkelių, Šiaulių par. )
4. Žagarė m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Žagarė )
Pateikėjai: 1. S. Gutauskytė (orig: Gutauskite), gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1,2)
2. Nastazija Rimkytė (orig: Rimkite), gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 8)
3. Julė Rimdeikaitė (orig: Juli ), gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 9,37)
4. M. Andrejaitytė (orig: Andrejatiče, Andriejatiče), gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 11,12,13)
5. B. Statkaitė , gyvenamoji vieta: Pagojai k., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 16)
6. Adolfa Garbalenskaitė , gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 21-23)
7. A. Daugintytė (orig: Daugentiče), gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 38)
8. Kristina Strazdienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 27-29)
9. Amilija Normontaitė , gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 45-47)
10. Baranauskienė (Matuše) , gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 3,5,6,10,14,15,32,41,42,44)
11. Julijonas Šležas , gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 49)
12. Uršulė Usaitė , gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 48)
13. Anastazija Montvidaitė , gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 50,51)
14. Juozapas Garbalenskis (Garbalenskas) (apsk.vnt: 52-55)
15. Stasė Liaudanskaitė (orig: Liaudanckaite, Liaudanckiče), gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 17,18)
Kitų žmonių įnašai: 1. Elena Mažulienė - katalogino