LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 324
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Matas Slančiauskas
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės, daugelis lapų įplyšę, rašyta juodu rašalu, raštas gerai įskaitomas; parametrai: 15x23 cm.
Pastabos: Prie rankraščio pridėti trys vokai, 1904 m. Mato Slančiausko siųsti Jonui Basanavičiui į Bulgariją.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

2. laiškai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 39
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

2. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

3. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

4. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

6. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

8. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

9. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

10. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

11. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

12. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

13. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

14. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

15. LMD I 644 P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys

17. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

18. LMD I 898 Mato Slančiausko etnografinis apraša

19. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

20. LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

21. LMD I 904 Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys

22. LMD I 905 Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis

23. LMD I 906 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

24. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

25. LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

26. LMD I 1009 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

27. LMD I 1010 Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas

28. LMD I 1011 Mato Slančiausko dainų rinkinys

29. LMD I 1012 Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinys

30. LMD I 1059 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

31. LMD I 1060 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

32. LMD I 1061 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 15 pasakų, 4 sakmės, 1 pasakojimas, 1 posakis. Inventorinimas tikslintas 2011 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 21
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-3, 4-13, 15-16)
2. SAKMĖS (14, 17-19)
3. PASAKOJIMAI (20)
4. PRIEŽODŽIAI (4a)
Fiksavimo metai: iki: 1904
Fiksavimo metų pastabos: Tikslūs tautosakos užrašymo metai nenurodyti. Spėjama, kad XIX a. pab. – XX a. pr.
Fiksuotojas: Matas Slančiauskas
Fiksavimo vieta: 1. Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Jurdaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Žagarė m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
4. Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Beržiniu dvare, Gruzdiečiuose )
5. Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš sod. Mančiu, Žagares pavieta )
6. Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš sod. Toliočiu, Žagares parapijas )
7. Dargiai k., Šakynos sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš sodžiaus Dargiu, Šakynos parapijos )
8. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš sodžiaus Trumpaičiu, Joniškes parapijes )
Pateikėjai: 1. Striupeikienė , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1-2)
2. Povilas Ginkus , gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4)
3. Rupšis , gyvenamoji vieta: Kuršėnai m., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4a)
4. Vasiliauskas (orig: Vasiliauckas), gyvenamoji vieta: Dargiai k., Šakynos sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: iš sodžiaus Dargiu, Šakynos parapijos (apsk.vnt: 4)
5. Gaudentas Grigutis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 5, 8)
6. Marijona Sungailaitė (orig: Marijona Sungailiuke), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: iš Trumpaičių Joniškiečiu (apsk.vnt: 6)
7. Tadavušas Striupeikis , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: iš sodžiaus Mančiu, Žagares pav. (apsk.vnt: 7)
8. Juozas Bračas , gyvenamoji vieta: Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 9-11)
9. Povilas Savickas , gyvenamoji vieta originale: iš Žemaičių (apsk.vnt: 12-13)
10. Juozas Vitkus , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 14)
11. Aloyzas Skėrys (orig: Elyzas Skėrys), gyvenamoji vieta: Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 15-16)
12. Teresė Slančiauskienė-Kardišauskaitė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 16)
13. Kazimieras Kibildis , gyvenamoji vieta: Jurdaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 17)
14. Juozas Liulis , gyvenamoji vieta: Žagarė m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Žagariečiuose (apsk.vnt: 18-19)
15. Ona Grigutienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 20)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1975 m.)
2. Andželika Jakubynienė - inventorino (Inventorinimą tikslino 2011 m.)