LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 341
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Šiauliškių vestuvių dainiuškos ir talaluškos. Pagal jų apeigas surašinėtos apie 1886-1894 metus
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys "Vestuvių dainos"
Sudarymo metai: 1930
Sudarymo vieta: 1. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Reibenių sodžiaus, Žagares vals. )
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutinės būklės, vietomis įplyšęs, rašyta juodu rašalu, raštas aiškiai įskaitomas. Rinkinio parametrai 14x21 cm.
Pastabos: Titulinis rankraščio puslapis pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu. Pastabos ir taisymai raudonu rašalu priklauso J. Basanavičiui. Jo autorystė nustatyta palyginus raštą su kitais jo Tautosakos archyve saugomais rankraščiais: LMD I 404, LMD I 438.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 99
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

2. LMD I 283 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

3. LMD I 318 Mato Slančiausko užrašyta tautosaka

4. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 483 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

8. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

9. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

10. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

11. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 57 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 158 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 158
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-89,89a,89b,89c,90,90a,90b, 90c, 91,91a,92,92a,92,93,93a,93b,93c,93d,93e,93f,93g,93i,93j,93k,93l,93m,93n,94-96,96a,97-101,101a,102-112,112a,112b,112c,112d,112e,112f,113,113a,114-121,121a,122-125 )
2. TALALINĖS (74a)
Teminis skirstymas: 1. vestuvės
Fiksavimo metai: nuo: 1886 iki: 1894
Fiksuotojas: Matas Slančiauskas
Fiksavimo vieta: 1. Bičiušiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Bičiušiai )
2. Dameliai k., Žagarės sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Dameliai )
3. Drąseikiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Draseikiai , pastabos: Vietovė minima nr. 55.)
4. Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Džiugiai )
5. Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Jankūnai )
6. Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Kyburiai )
7. Laumakiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Laumakiai )
8. Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Tokiočiai )
9. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaičiai )
10. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaitėliai )
Pateikėjai: 1. Kazimieras Urmonas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1, 117)
2. Juozas Vaičiulis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 78)
3. Vincentas Braziulis , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 13, 17, 19)
4. Barbora Čepulytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 77)
5. Juozas Benelis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7)
6. Barbora Kavalienė , gyvenamoji vieta: Dameliai k., Žagarės sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 8,35,37)
7. Elena Baravykienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 9, 82)
8. Juozas Strakšas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 16)
9. Juozas Jurevičius (orig: Juozas Jureviče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 15)
10. Vincentas Janužas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 18, 104)
11. Galkuvienė , gyvenamoji vieta: Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Kiburių sodž. (apsk.vnt: 20)
12. Kristina Slančiauskaitė (orig: Kristyna Slančauskyčia), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 23, 24, 79)
13. Barbora Paleckienė (orig: Barbola Paleckiene), gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Džiugiai (apsk.vnt: 27, 66)
14. Barbora Jurevičienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 29, 33, 38, 38a, 49, 108)
15. Dragūnienė (orig: Draguniene), gyvenamoji vieta: Bičiušiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Bičiušių (apsk.vnt: 36, 60, 90, 90a, 90b, 90c, 105, 112, 112a, 112b, 112c, 112d, 112e, 112f, 118)
16. Pilypas Slančiauskas (orig: Pilybas Slančauskas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 41, 100)
17. Antanina Grigutytė (orig: Antonina Grigutyče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 44)
18. Veronika Petrutienė , gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 45)
19. Ona Šležienė-Varašauskaitė , gyvenamoji vieta: Drąseikiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Draseikiai (apsk.vnt: 34, 47, 55, 61, 65, 73, 75, 88, 102, 111)
20. Slančiauskienė-Pilypienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 21, 51, 52)
21. Ona Urmonaitė (Urmonytė) (orig: Urmonyče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 46, 53, 64, 92, 92a, 92b, 93, 93a, 93b, 93c, 93d, 93e, 93f, 93g, 93i, 93j, 93k, 93l, 93m, 93n, 99, 101, 101a)
22. Barbora Dragūnaitė (Dragūnytė) (orig: Barbola Dragunyčia), gyvenamoji vieta: Bičiušiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Bičiušiai (apsk.vnt: 56, 58, 84, 87, 89, 89a, 89b, 89c, 93, 93a, 93b, 93c, 93d, 93e, 93f, 93g, 93i, 93j, 93k, 93l, 93m, 93n, 96,96a)
23. Julijana Kardišauskaitė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 62)
24. Darata Slančiauskaitė (orig: Darata Slančauskyče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 5, 10, 32, 40, 43, 50, 57, 63, 93, 93a, 93b, 93c, 93d, 93e, 93f, 93g, 93i, 93j, 93k, 93l, 93m, 93n, 97, 98)
25. Marijona Urmonaitė (Urmonytė) (orig: Urmonyče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 30)
26. Zuzana Urmonaitė (Urmonytė) (orig: Urmonyče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 67, 68, 91, 91a, 109)
27. Julijona Balčiūnienė (orig: Julijana Balčiuniene), gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4, 11, 12, 22, 26, 31, 39, 45, 54, 59, 69, 76, 80, 81, 83, 107, 110, 113, 113a, 115, 116)
28. Liudovika Urmonienė , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 70-72, 119)
29. Zabelė Petrutytė (orig: Petrutyčia), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 3, 6, 6a, 14, 25, 28, 42, 48)
30. Vincentas Kragas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 85, 86)
31. Ramonienė , gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 94, 95)
32. Feliksas Slančiauskas (orig: Peliksas Slančauskas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 74a, 103)
33. Vincentas Vaičiulis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 106)
34. Juozas Braziulis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 114)
35. Elzbieta Vaičiulytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 120)
36. Daknienė , gyvenamoji vieta: Laumakiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 122)
37. Monika Adomaitytė (orig: Adomaityče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 123)
38. Baranauskienė , gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 124)
39. Juozas Balčiūnas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 125)
40. Gaudentas Grigutis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 2)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino