LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 904
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Isz romano į satyrą
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Rašalas pablukęs. Popierius pageltęs. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 10,5x17 cm.
Pastabos: Prie eilėraščių nurodyti jų autoriai.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 25
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

2. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

3. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

4. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

8. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

9. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

10. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

11. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

13. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

14. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

15. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 644 P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

17. LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys

18. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

19. LMD I 898 Mato Slančiausko etnografinis aprašas

20. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

21. LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

22. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

23. LMD I 905

24. LMD I 906

25. LMD I 907

26. LMD I 909

27. LMD I 910

28. LMD I 972

29. LMD I 979

30. LMD I 1009

31. LMD I 1010

32. LMD I 1011

33. LMD I 1012

34. LMD I 1059

35. LMD I 1060

36. LMD I 1061

37. LMD I 1061

38. LMD I 561 a

Anotacija: Rinkinį sudaro 2 dainos tekstai, 12 eilėraščių, 1 priežodis, 9 minklės, 1 daiktavardžių sąrašas. Inventorinimas patikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 25
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1, 22)
2. PRIEŽODŽIAI (12a)
3. OBJEKTŲ MINKLĖS (13-21)
4. EILĖRAŠČIAI (2-5, 5a, 6-12)
5. DAIKTAVARDIS (12b) (Pastabos: Daiktavardžių sąrašas. )
Fiksavimo metai: nuo: 1885 iki: 1891
Fiksuotojas: Matas Slančiauskas (orig: M. J. Slanczaucko)
Fiksavimo vieta: 1. Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: apsk. vnt.: 9-11)
2. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Linkaiczių , pastabos: apsk. vnt.: 1-3)
Pateikėjai: 1. Jonutis (orig: Januczio Linkaiczių), gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Linkaiczių (apsk.vnt: 1-3)
2. Liudovika Slančiauskaitė (orig: Liudvina Slanczauckyczia), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 22)
3. Juozas Miliauskas-Miglovara (orig: Juzapas Miglovara) (pastabos: Eilėraščio autorius. ; apsk.vnt: 6)
4. Vilius Bruožis (Brožaitis) (orig: D-ras Bruožis) (pastabos: Eilėraščio autorius. Eilėraštis 1885 m. išspausdintas „Aušroje“.; apsk.vnt: 7)
5. Dovas Zaunius (orig: Zaunius) (pastabos: Eilėraščio autorius. 1886 m. eilėraštis išleistas atskiru lapeliu.; apsk.vnt: 8)
6. Jonas Trumpulis (orig: J. Tr.; Jons Trumpulis; J. Tr. Joniszkaitis) (pastabos: Eilėraščių autorius.; apsk.vnt: 9-11)
7. Matas Slančiauskas (orig: Sl.) (pastabos: Eilėraščio autorius.; apsk.vnt: 12)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino
2. Edmunda Rusteikienė - inventorino