LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 972
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis geros būklės. Jį sudaro inventorinis lapas-vokas ir sąsiuvinėlis. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rankraštis susiūtas. Rinkinio parametrai: 13,6x21 cm.
Pastabos: Pirmas rankraščio puslapis pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

2. natos

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 33
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

2. LMD I 142 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

3. LMD I 283 (Pastabos: Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys)

4. LMD I 318 (Pastabos: Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

5. LMD I 324 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

6. LMD I 332 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

7. LMD I 341 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\")

8. LMD I 368 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

9. LMD I 483 (Pastabos: Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys)

10. LMD I 539 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

11. LMD I 561 a (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

12. LMD I 561 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

13. LMD I 564 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys )

14. LMD I 565 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

15. LMD I 566 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

16. LMD I 567 (Pastabos: Jono Trumpulio, Mato Jono Slančiausko tautosakos rinkinys)

17. LMD I 644 (Pastabos: P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

18. LMD I 763 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

19. LMD I 793 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys)

20. LMD I 898 (Pastabos: Mato Slančiausko etnografinis aprašas)

21. LMD I 902 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

22. LMD I 903 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

23. LMD I 904 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys)

24. LMD I 905 (Pastabos: Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis)

25. LMD I 907 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

26. LMD I 909 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

27. LMD I 910 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

28. LMD I 907 (Pastabos: Simono Daukanto ir „Ateities“ bendradarbių raudų rinkinys, perrašytas Jono Basanavičiaus)

29. LMD I 974 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys)

30. LMD I 976 (Pastabos: Įvairių rinkėjų užrašytos tautosakos rinkinys)

31. LMD I 979 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

32. LMD I 1009 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

33. LMD I 1010 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas)

34. LMD I 1011 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys )

35. LMD I 1012 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinys)

36. LMD I 1059 (Pastabos: Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

37. LMD I 1060 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

38. LMD I 1061 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys )

Anotacija: Rinkinį sudaro 30 raudų, 4 raudos parodijos, 1 pasakojimas, 1 daina su melodija.

Inventorinimas patikslintas 2011 metais.
Bendras turinio vienetų kiekis: 36
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. RAUDOS (1, 1a, 2-14, 16-22, 24-26, 27-31)
2. RAUDŲ PARODIJOS (15, 23, 33, 34)
3. PASAKOJIMAI (26a) (Pastabos: Aprašant rinkinį buvo rastas nesuinventorintaspasakojimas. Jam suteiktas numeris – 26a.)
4. LIAUDIES DAINOS (32) (Pastabos: Užrašytas dainos tekstas ir melodija natomis.)
Užrašymo metai: 1913
Užrašytojas: 1. Matas Slančiauskas
2. Antanas Vokietaitis (pastabos: Užrašė Nr. 32 raudos melodiją.)
Užrašymo vieta: 1. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Reibenių sodžiuj )
Pateikėjai: 1. Gerdruta Liaudenskienė (orig: Gendrutes Liaudenskienes) (apsk.vnt: 14)
2. Kuržinskienė (apsk.vnt: 15, 26a)
3. Elena Bertulienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 6, 30)
4. Barbora Jasaitienė-Adomaitytė (orig: Barbola Adomaityče), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 5, 12)
5. Barbora Narbutaitė (orig: barbola Narbutyče) (apsk.vnt: 7)
6. Kančauskienė (pastabos: Paraudota apie 1858 metus.; apsk.vnt: 9)
7. Anelė Lūkienė (orig: Aniele Lukiene), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 8)
8. Briedienė (apsk.vnt: 17)
9. Anelė Dapkuvienė-Briedytė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 18)
10. Kristina Strazdienė (orig: Kristyna Strazdiene), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 22)
11. Marijona Veikalytė (orig: Veikalyče), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: 28, 29)
12. Juozas Vielius (apsk.vnt: 31)
13. Feliksas Grinius , gyvenamoji vieta: Gudaičiai k., Satkūnų sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 33)
14. Griniuvienė , gyvenamoji vieta: Gudaičiai k., Satkūnų sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 34)
15. Joana Geistarienė (apsk.vnt: 8)
16. Magdalena Šutkuvienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1-4, 16, 19-21, 25)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino (Raudas sukatalogino 1958. V. 6)