LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 567
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Dainiuszkas eiliutos isz daug autoriu. Iona Trumpule. Sargunuse. 1886 met. Dainiuškas Eiliuotos par Mateusa Iona Szlonczauska Trumpaiczuse
Archyvo antraštė: Jono Trumpulio ir Mato Jono Slančiausko tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės. Raštas įskaitomas. Rašyta violetiniu, žaliu, juodu, raudonu rašalu. Yra pabraukimų mėlynu bei raudonu pieštuku. Popierius pageltęs, kai kurie puslapiai patamsėję, nusėti mažytėmis dėmelėmis. Rinkinio titulinis puslapis išdekoruotas spalvotais ornamentais. Rinkinio parametrai 9,2x11,2 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu.
Rinkinio viršelio vidinėje pusėje užrašyta “M. Slančiaus”. Ten pat – J. Trumpulio asmeninis antspaudas.

Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

2. laiškai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 65
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

2. LMD I 142 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

3. LMD I 283 (Pastabos: Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys)

4. LMD I 288 (Pastabos: Jono Lydeikio sakmių rinkinys)

5. LMD I 318 (Pastabos: Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

6. LMD I 324 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

7. LMD I 332 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

8. LMD I 341 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\")

9. LMD I 368

10. LMD I 483 (Pastabos: Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys)

11. LMD I 539 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

12. LMD I 561 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

13. LMD I 561 a (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

14. LMD I 564 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys )

15. LMD I 565 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

16. LMD I 566 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

17. LMD I 644 (Pastabos: P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

18. LMD I 763 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

19. LMD I 793 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys)

20. LMD I 898 (Pastabos: Mato Slančiausko etnografinis aprašas)

21. LMD I 901 (Pastabos: Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

22. LMD I 902 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

23. LMD I 903 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

24. LMD I 904 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys)

25. LMD I 905 (Pastabos: Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis)

26. LMD I 906 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

27. LMD I 917 (Pastabos: Antano Vokietaičio dainų melodijų rinkinys)

28. LMD I 967 (Pastabos: Simono Daukanto ir „Ateities“ bendradarbių raudų rinkinys, perrašytas Jono Basanavičiaus)

29. LMD I 970 (Pastabos: Julijono Narvydo raudų rinkinys)

30. LMD I 974 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys)

31. LMD I 974 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys)

32. LMD I 976 (Pastabos: Įvairių rinkėjų užrašytos tautosakos rinkinys)

33. LMD I 978 (Pastabos: Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

34. LMD I 979 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

35. LMD I 1009 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

36. LMD I 1010 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas)

37. LMD I 1011 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys )

38. LMD I 1012 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinys)

39. LMD I 1059 (Pastabos: Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

40. LMD I 1060 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

41. LMD I 1061 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys )

42. LMD I 567 (Pastabos: Jono Trumpulio, Mato Jono Slančiausko tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 1 laiškas, 1 etnografinis aprašas, 1 oliavimas, 2 pasakojimai, 26 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 31
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (1a)
2. LIAUDIES DAINOS (1-9, 11-22, 25-27)
3. PASAKOJIMAI (23, 24)
4. LAIŠKAI (28) (Pastabos: Šiuo laišku Matas Jonas Slančiauskas kreipiasi į Jozefą Stonevičių. Laiške yra išdėstytas prašymas bei paaiškinimai dėl tolimesnio dainų rinkimo ir kitų tikslų.)
5. OLIAVIMAI (10)
Fiksavimo metai: nuo: 1875 iki: 1889
Fiksuotojas: 1. Jonas Trumpulis (pastabos: apsk. vnt.: 1-10)
2. Matas Slančiauskas (orig: Mateusia Iona Szlonczauska) (pastabos: Užrašytojas kartais pasirašydavo ir antruoju Jono vardu. Apsk. vnt.: 11-28.)
Fiksavimo vieta: 1. Kaunas m., , Kauno m. sav., Kauno apskr. (originale: , pastabos: apsk. vnt.: 4)
2. Garliava m., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (originale: Garlava , pastabos: apsk. vnt.: 2)
3. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaiczuse , pastabos: apsk. vnt.: 11-28)
Pateikėjai: 1. V. Gula (apsk.vnt: 7)
2. Jonas Vilčiauskas (orig: Jons Vilciaskas) (apsk.vnt: 8)
3. Staje Staubūnas (orig: Staje Staubunas) (apsk.vnt: 25-27)
4. Jonas Trumpulis (apsk.vnt: 9)
5. Matas Slančiauskas (orig: Mateusia Iona Szlonczauska), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 11-24)
6. I. A. Kalnėnas (orig: I. A. Kalnenas) (apsk.vnt: 2, 4, 5)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino (Dainos sukatalogintos 1956. IX. 5)