LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 763
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Dainiuszkos eiliutos nu visokių autoru. Patinkamas ir pritinkamas dainiuszkas.
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko dainų rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės. Rašyta juodu rašalu. Popierius pageltęs. Rašyta lietuviškai lenkiškais rašmenimis. Tekstas lengvai įskaitomas. Rinkinio parametrai 11,5x18,5 cm.
Pastabos: Rinkinį sudaro du atskiri sąsiuvinukai. Dauguma dainų išrašytos iš įvairių leidinių, po kai kuriomiomis nurodytas žodžių autorius.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 50
Kalbos: 1. lietuvių , 2. latvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

2. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

3. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

4. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

8. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

9. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

10. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

11. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

13. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

14. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

15. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 644 P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

17. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

18. LMD I 898 Mato Slančiausko etnografinis aprašas

19. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

20. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 32 dainų tekstai, 2 eilėraščiai.
Inventorinimas patikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 34
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-13, 16-34)
2. EILĖRAŠČIAI (14, 15)
Fiksavimo metai: nuo: 1874 iki: 1892
Fiksuotojas: M. Slančiauskas (orig: M. J. Slanczauckas)
Fiksavimo vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaicziuse )
Pateikėjai: 1. Morta Kardišauskaitė (orig: Kardiszauskyczia), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Trumpaicziuse (apsk.vnt: 3)
2. Vincina Pilipavičiūtė (orig: Pilypaviczycze), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., gyvenamoji vieta originale: Trumpaicziusse (apsk.vnt: 13)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino
2. Edmunda Rusteikienė - inventorino