LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 902
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Isz vargingo gyvenimo
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutiniškos būklės. Popierius pageltęs. Rašyta juodu rašalu. Rašalas pašviesėjęs. Lapai surišti siūlu. Rašyta lenkiškais rašmenimis. Raštas nelengvai įskaitomas. Rinkinio parametrai 18x12 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu. Šalia mėlynu pieštuku Jono Basanavičiaus užrašyta „M. Slančiaus“.
Užrašytojas rinkinį pasirašo „M. J. Sl“.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 19
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 793 Rinkinyje saugoma M. Slančiausko eilėraščiai.

2. LMD I 566 M. Slančiausko tautosakos rinkinys.

3. LMD I 565 M. Slančiausko tautosakos rinkinys.

4. LMD I 564 M. Slančiausko tautosakos rinkinys.

5. LMD I 561 a M. Slančiausko tautosakos rinkinys.

6. LMD I 561 M. Slančiausko tautosakos rinkinys.

7. LMD I 539 M. Slančiausko tautosakos rinkinys.

8. LMD I 483 Rinkinyje saugoma M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

9. LMD I 368 M. Slančiausko tautosakos rinkinys.

10. LMD I 341 M. Slančiausko tautosakos rinkinys.

11. LMD I 332 M. Slančiausko tautosakos rinkinys.

12. LMD I 324 M. Slančiausko tautosakos rinkinys.

13. LMD I 57 M. Slančiausko dainų rinkinys.

14. LMD I 142 M. Slančiausko tautosakos rinkinys.

15. LMD I 283 Rinkinyje saugoma M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

16. LMD I 318 Rinkinyje saugoma M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

17. LMD I 898 M. Slančiausko etnografinis aprašymas.

18. LMD I 974 Rinkinyje saugoma M. Slančiausko užrašyta rauda.

Anotacija: Rinkinį sudaro: 6 pasakojimai, 2 maldų parodijos, 47 patarlės ir priežodžiai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 55
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOJIMAI (1-5, 7)
2. MALDŲ PARODIJOS (8, 9)
3. PATARLĖS (1a, 1(1-7), 4(1-8), 5(1-4), 6(1-17), 10)
4. PRIEŽODŽIAI (1a, 1(1-7), 4(1-8), 5(1-4), 6(1-17), 10)
Fiksavimo metai: 1892
Fiksuotojas: Matas Slančiauskas
Fiksavimo vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Rinkinyje tiksli užrašymo vieta nenurodyta, čia užrašytojo gyvenamoji vieta laikoma ir užrašymo vieta.)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino