LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1063
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Juodosios knygos
Archyvo antraštė: Mato Slančiausko, Jono Trumpulio ir Jono Lydeikio tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Matas Slančiauskas
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, sudarytas iš mažo formato knygelių, rašyta juodu ir mėlynu rašalu, tarmiškai, rašalas išblukęs, tapęs rudos spalvos, tekstai įskaitomi. Rinkinio parametrai – 13,5x20 cm.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 440
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. Juodoji knyga. Surinko Jonas Basanavičius, sudarė Kostas Aleksynas, parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004 m. (Pastabos: Knygoje publikuota dalis Mato Slančiausko užrašytos medžiagos (LMD I 1063).)

2. LMD I 341 (Pastabos: Kopija LMD I 1063 (510-663))

Anotacija: Rinkinį sudaro 192 dainos, 13 sutartinių, 8 lopšinės, 10 šokių, ratelių , žaidimų dainų, 2 giesmės, 1 raudos parodija, 13 eilėraščių, 10 žaidinimų, 79 pasakos, 17 padavimų, 37 anekdotų, 219 sakmių, 37 pasakėčios, 4 parabolės, 17 padavimų, 40 pasakojimų, 5 etnografiniai aprašai, 2 pasikalbėjimai, 2 sapnų pasakojimai, 1 trumpasis pasakymas, 403 tikėjimai, 21 liaudies medicinos tekstas, 1 liaudies veterinarijos tekstas, 51 užkalbėjimas, 93 patarlės ir priežodžiai, 183 mįslės, 19 minklių, 9 linkėjimai, 20 keiksmų, 11 įvairių. Inventorinimas tikslintas 2013 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 1503
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. įvairūs kiti (169-171, 509, 724-726, 731, 748, 1075, 1152)
2. LIAUDIES MEDICINA (190-192, 221, 222, 254, 263-266, 275, 282, 353, 396, 401, 1129-1132, 1425, 1426)
3. TRUMPIEJI PASAKYMAI (944)
4. PADAVIMAI (1009, 1092, 1226, 1247-1249, 1296-1303, 1366, 1367, 1446)
5. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (1076, 1404, 1406, 1408, 1421)
6. UŽKALBĖJIMAI (41-44, 46-79, 81, 88-92, 97, 100, 360, 361, 371, 980, 1056)
7. SAKMĖS (1-37, 83, 94-96, 99, 122, 127, 165, 185, 383, 384, 732-739, 739a, 740-745, 937-940, 942, 949, 960, 961, 988-992, 994-1005, 1007, 1010-1020, 1030, 1048-1050, 1057-1061, 1079, 1141, 1223-1233, 1235-1239, 1250, 1253-1275, 1279, 1282, 1283, 1287-1290, 1292-1295, 1304-1334, 1336-1342, 1344-1348, 1351, 1353-1356, 1358, 1370, 1375, 1409-1412, 1429, 1433)
8. LIAUDIES DAINOS (510-632, 643-654, 656-663, 664-700, 730, 1032-1040, 1051, 1099)
9. SUTARTINĖS (655 (1-13))
10. LOPŠINĖS (708-714, 1031)
11. ŠOKIŲ, RATELIŲ, ŽAIDIMŲ DAINOS (633-642)
12. PASIKALBĖJIMAI (163, 164)
13. SAPNŲ PASAKOJIMAI (1407, 1443)
14. LINKĖJIMAI (134-143)
15. KEIKSMAI (144-162, 1077)
16. TIKROSIOS MINKLĖS (1105-1123)
17. ŽAIDINIMAI (715-723, 943)
18. MĮSLĖS (749-931)
19. PASAKĖČIOS (1024-1027, 1450 (1-31), 1454, 1455)
20. PASAKOS (729, 934, 936, 941, 950-958, 987, 1008, 1021, 1022, 1028, 1029, 1041, 1053, 1054, 1124-1127, 1142, 1149, 1153, 1234, 1241-1246, 1251, 1252, 1284-1286, 1291, 1335, 1349, 1350, 1352, 1359-1365, 1368, 1369, 1374, 1376, 1377, 1381-1385, 1390-1396, 1398-1401, 1403, 1451-1453, 1456)
21. PRIEŽODŽIAI (479-481, 664a, 701-707, 935, 993, 1021a, 1023, 1023a, 1047, 1063, 1065, 1128, 1133-1135, 1137, 1138, 1155-1221, 1432)
22. PATARLĖS (479-481, 664a, 701-707, 935, 993, 1021a, 1023, 1023a, 1047, 1063, 1065, 1128, 1133-1135, 1137, 1138, 1155-1221, 1432)
23. TIKĖJIMAI (38-40, 45, 80, 82, 84-87, 93, 98, 101-121, 124-126, 128-134, 177-184, 186-189, 193-219, 223-253, 255-262, 267-274, 276-281, 283-317, 321-350, 352, 354, 357-359, 362-382, 385-395, 397-400, 402-478, 482-508, 746, 747, 948, 959, 962-979, 981-985, 1006, 1062, 1064, 1066-1074, 1081, 1082, 1240, 1277, 1278, 1280, 1281, 1351, 1371-1373, 1405, 1434, 1436-1441)
24. LIAUDIES VETERINARIJA (351)
25. EILĖRAŠČIAI (932, 933, 1042- 1046, 1222, 1444, 1445, 1447-1449)
26. GIESMĖS (1101, 1102)
27. RAUDŲ PARODIJOS (1397)
28. PARABOLĖS (1088, 1090, 1091, 1097)
29. PASAKOJIMAI (123, 172-176, 280, 281, 355, 356, 362, 727-728, 948a, 986, 1052, 1055, 1093, 1095, 1099, 1100, 1140, 1276, 1413-1420, 1422-1424, 1427, 1428, 1430, 1432, 1435, 1442)
30. ANEKDOTAI (1078, 1080, 1081, 1083-1087, 1089, 1094, 1096, 1098, 1103-1105, 1136, 1139, 1143-1148, 1150, 1151, 1154, 1343, 1357, 1378-1380, 1386-1389, 1402, 1431)
Užrašymo metai: nuo: 1874 iki: 1901
Užrašytojas: 1. Matas Slančiauskas
2. Kristina Slančiauskaitė (pastabos: nr. 344-346)
3. Jonas Lydeikis (pastabos: Nr. 741-745)
4. Jonas Trumpulis (pastabos: Nr. 933-951, 987-1040)
Užrašymo vieta: 1. Gurbai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Gulbinai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
4. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 1350)
5. Luokė mstl., Luokės sen., Telšių r. sav., Telšių apskr. (originale: )
6. Buvainiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
7. Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
8. Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
9. Šimkūnai k. dal., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: 1313)
10. Rubežninkai k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: nr. 382)
11. Dameliai k., Žagarės sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: nr. 517)
12. Bičiušiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: nr. 630)
13. Linkuva m., , Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 740)
14. Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 932-951)
15. Šunikiai k., Užvenčio sen., Kelmės r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 1049)
16. Bilžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 1056)
17. Laumakiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 1100)
18. Račiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 1273)
19. Ročkiai k., Gaižaičių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 1314)
20. Ziniūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 1359)
21. Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Beržinų bambalynėj )
22. Buivydžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Bujvydžu sod. )
23. Drąseikiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Drasejkju )
24. Gruzdžiai mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Gruždžių )
25. Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš sodžius Mančių, Žagariečiuos )
26. Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Jankūnų dvaras , pastabos: nr. 739)
27. Kamajai sen., , Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Kamajų prp. , pastabos: Nr. 1043)
28. Krampiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Krampiu sodžiuj, Joniškiečiuos )
29. Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Kyburuos )
30. Pociūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Pocjunu sodžjuj , pastabos: Nr. 1052)
31. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Reibeniai )
32. Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Rudiškių sodžius )
33. Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Toliočiai )
34. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaičiai )
35. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaitėliai )
36. Žagarė sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Žagariečiuos )
Pateikėjai: 1. Magdelena Panienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 2, 94)
2. Urmonienė (orig: Urmonienė, Kazimiero pati), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 3, 95)
3. Grigalienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4, 5, 1455)
4. Skupeikienė , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 6)
5. Pranciškus Mikalauskas (orig: Prančišus Mikalauckas), gyvenamoji vieta: Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 11)
6. Uršulė Čiuberkienė-Dimžytė (orig: Uršulia Čiuberkienė), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 12)
7. Jonas Mocius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 13, 14, 201, 1295, 1341, 1352, 1353, 1357, 1387)
8. Teresė Slančiauskienė-Kardišauskytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Mato Slančiausko motina.; apsk.vnt: 17, 24, 28, 165, 167, 190, 298, 1317, 1323, 1329, 1364)
9. Juozas Mocius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 19, 1284-1286, 1324)
10. Kazimieras Tamašauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 20, 879-889)
11. Jurgis Anča , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 22, 119, 178, 1058)
12. Stanislovas Slančiauskas (orig: Stanyslovs Slančiauskas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 25, 27, 33, 126, 1061, 1310, 1349)
13. Morta Stasiulienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 26)
14. Gaudentas Grigutis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 29, 30, 511)
15. Boniventūras Slančiauskas (orig: Boniventuras Slančauskas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 31, 1062, 1063, 1076, 1326, 1360, 1400)
16. Juozas Striupeikis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 32, 33)
17. Pilypas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 120, 125, 550, 624, 1055, 1066-1071, 1359, 1401, 1452)
18. Ginkienė , gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 34, 399)
19. Dikmanienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 35)
20. Indriulaitienė (apsk.vnt: 36)
21. Bulienė , gyvenamoji vieta: Krampiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 37)
22. Pranciškus Liaudenskas , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 81-87, 204, 205, 1354)
23. Julijus Gerkė (orig: Jul. Gverke, Gerke), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 88-93, 173)
24. Grėbliauskas , gyvenamoji vieta: Drąseikiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 96)
25. Antanas Bijeikis , gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: 97)
26. Juozas Vištartas , gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 98)
27. Pranciškus Krištapaitis , gyvenamoji vieta: Pociūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 99)
28. Bražas , gyvenamoji vieta: Gruzdžiai mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 100)
29. Jonaitienė , gyvenamoji vieta: Gurbai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 101-103, 108-115, 121, 129-131, 133, 134, 191, 194)
30. Pranciškus Jonaitis , gyvenamoji vieta: Gurbai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 104, 105, 189)
31. Agota Kurauskienė (orig: Agata Kurovska), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 105)
32. Simonas Vilčiauskas (orig: Simons Vilčjauskas, Vilčevskas), gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 107, 276-279, 290, 296, 297)
33. Lazutka , gyvenamoji vieta: Gulbinai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 114a, 391)
34. Anna Gverkė-Vasiliovič , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 116)
35. Ona Urmonienė (Urmonyrė) , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 118, 551, 701, 706)
36. Barauskas , gyvenamoji vieta: Luokė mstl., Luokės sen., Telšių r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 122)
37. Ignacas Urmonas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 123)
38. Stankus , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 124)
39. Ignacas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 128)
40. Vincentas Kragas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 127, 595, 596)
41. Žlabienė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 134)
42. Elyzas Vilčiauskas , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 168, 1319, 1320)
43. Mikalauskas , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 172)
44. Galinskienė , gyvenamoji vieta: Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 195, 196)
45. Martynas Švėgždė , gyvenamoji vieta: Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Rūdiškių parapijos kunigas.; apsk.vnt: 175, 176, 357, 403, 404)
46. Galinskas , gyvenamoji vieta: Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 177)
47. Elyzas Žiogas (orig: Elyzas Žiogs), gyvenamoji vieta: Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 179-183)
48. Liudovika Slančiauskaitė (orig: Liudovika Slančauskyčia), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 184)
49. Kaikarys , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 202)
50. Migalis , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 193)
51. Ona Slančiauskienė-Zalogytė (orig: Ona Zalogyče), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 197, 199, 389)
52. Miliūnienė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 198)
53. Magdalena Braziulienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: 192, 200, 732, 734, 736, 1378, 1379)
54. Jurgis Kanapė , gyvenamoji vieta: Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 203)
55. Feliksas Tautvaišas (orig: Peliksas Tautvajsas), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 206, 207, 251)
56. Stanislovas Dovydaitis , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 208, 209, 224, 228, 229, 231)
57. Ignacas Navickas , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 210-223, 225-227, 230, 234, 235, 237, 239-246, 248-250, 253-262, 312, 313, 315, 316, 318-320, 322-332, 349-352, 359, 365-370, 373-379)
58. Ona Navickienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 233, 238, 247, 306-310, 317, 321)
59. Uršulė Liukytė , gyvenamoji vieta: Buivydžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 232)
60. Dovydaitienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 236, 306-310, 317, 321)
61. Liudvikienė-Navickienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 263)
62. Kiusytė , gyvenamoji vieta: Gurbai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 264)
63. Karolius Vaitiekūnas , gyvenamoji vieta: Buvainiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 267)
64. Barvainienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 269)
65. Jovana Vištartienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 269)
66. Pranė Jondžytė (orig: Prane Jondžyče), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 275)
67. Marcijonas Baravykas (orig: marcijons Baravyks), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 273, 274)
68. Liudvikas Slančiauskas (orig: Liudviks Slančauskas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 271)
69. Veronika Petrutienė-Slančiauskaitė (orig: Veronika Slančausko Petrutiene), gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Mato Slančiausko sesuo.; apsk.vnt: 272, 555, 1373)
70. Jurgis Čerkauskas , gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 280, 281)
71. Levanora Petrutytė (orig: Levanora Petrutyče), gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 282-289)
72. Dominykas Sabaitis (orig: Domininks Sabajtis), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 291)
73. Jurgis Vilčiauskas , gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 292-295)
74. Uršulė Mačiulytė (orig: Uršiula Mačiulyče), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 299)
75. Kazimieras Liaudenskas , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 300-304)
76. Marijona Liaudenskienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 305)
77. Beinorienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 311)
78. Aleksandra Baravykas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 314, 336-343)
79. Vincentas Jackus , gyvenamoji vieta: Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 334)
80. Julijonas Butautis , gyvenamoji vieta: Šimkūnai k. dal., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 335)
81. Kristina Slančiauskaitė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 344-346, 1336-1338)
82. Aleksandra Zaloga , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 353)
83. Aleksandra Rutkus , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 354-356)
84. Stanaitienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 358)
85. Giedrutis , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 360, 361)
86. Barbora Baravykienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 363)
87. Mataitis , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 364)
88. Stanislovas Navickas , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 371)
89. Jonas Jasotis , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 380)
90. Vipartienė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 381)
91. Ignacas Briedis , gyvenamoji vieta: Rubežninkai k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 382)
92. Vincentas Šapkus , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 383, 384)
93. Ona Butkienė , gyvenamoji vieta: Gulbinai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 385)
94. Uršulė Adomaitienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 386)
95. Dapkus , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 387, 388)
96. Magdalena Šutkuvienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 390)
97. Skėrienė (orig: Skerienė), gyvenamoji vieta: Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 392-396)
98. Aloyzas Skėrys , gyvenamoji vieta: Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 397-398)
99. Vincentas Vaičiulis , gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 401, 631, 1358)
100. Šidlauskas , gyvenamoji vieta: Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 402)
101. Petras Stasiulis , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1350)
102. Kazimieras Urmonas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 510, 655)
103. Zabelė Petrutytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 512, 515, 523, 534, 537, 550, 552, 558)
104. Julijona Balčiūnienė , gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 513, 520, 521, 534, 535, 540, 548, 555, 564, 569, 579, 584, 590, 591, 593, 632-646, 649, 650, 652, 653, 1384, 1397)
105. Darata Slančiauskaitė (orig: Darata Slanczaukycze, Darata Slanczaucka), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 514, 519, 541, 549, 551, 553, 560, 567, 573, 589, 620, 621, 633-646)
106. Juozas Benelis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 516)
107. Elena Baravykienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 518, 592)
108. Vincentas Braziulis , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 522, 528)
109. Juozas Jurevičius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 524)
110. Juozas Strakšas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 525)
111. Barbora Karalienė , gyvenamoji vieta: Dameliai k., Žagarės sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 517, 528, 544, 546)
112. Juozas Braziulis , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 526, 651, 1064)
113. Vincentas Janužas , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 527, 588, 629)
114. Galkuvienė , gyvenamoji vieta: Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 529)
115. Slančiauskienė-Pilypienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 530, 561, 562)
116. Ona Slančiauskytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 531)
117. Ona Šležienė-Varašauskaitė , gyvenamoji vieta: Drąseikiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 531, 543, 557, 565, 570, 575, 581, 583, 598, 627, 633-646)
118. Dragūnienė , gyvenamoji vieta: Žagarė sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 545, 571, 600, 603-615)
119. Marijona Urmonaitė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 539)
120. Dragūnienė , gyvenamoji vieta: Bičiušiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 630)
121. Barbora Jurevičienė-Dragūnaitė , gyvenamoji vieta: Žagarė sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 538, 542, 547, 559, 566, 568, 582, 584, 594, 597, 599, 603-615, 617, 633-646)
122. Antanina Grigutytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 554)
123. Ona Urmonaitė (orig: Ona Urmonycze), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 556, 563, 602-615, 622, 623, 625)
124. Julijana Kardišauskaitė (Kardišauskytė) (orig: Julijana Kardiszauckycze), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 572, 1321)
125. Barbora Paleckienė , gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 536, 576)
126. Barbora Slančiauskienė-Čeputytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 585, 1047)
127. Juozas Vaičiulis , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 586)
128. Zuzana Urmonaitė (orig: Zuzana Urmona, Urmonyczes), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 577, 578, 601)
129. Ramonienė , gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 616)
130. Feliksas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: 628)
131. Jonas Lydeikis , gyvenamoji vieta: Ražai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 647, 654, 735)
132. Jonas Kipšas , gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 648)
133. Liudovika Urmonienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 657)
134. Elzbieta Vaičiulienė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 658)
135. Petronėlė Daknienė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 660)
136. Monika Adomaitytė (apsk.vnt: 661)
137. Elzbieta Slančiauskaitė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 662)
138. Juozas Balčiūnas , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 663)
139. Mateušas Tadeušas Slančiauskas (tėvas) , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1, 7, 8, 11, 15, 18, 24, 166, 702, 703, 1053, 1054, 1132, 1296, 1316, 1318, 1333, 1361, 1362, 1365, 1451)
140. Liudvina Braziulytė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 730)
141. Juozas Gendvilas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 732, 1366)
142. Vincentas Čeputis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 733)
143. Jonas Baravykas , gyvenamoji vieta: Pumpėnai mstl., Pumpėnų sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 737)
144. Rimdžiuvienė , gyvenamoji vieta: Buivydžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 738)
145. Gasparas Čekanauskas (orig: Gaspars Czekanauckas), gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 739, 739a, 740)
146. Staniulis , gyvenamoji vieta: Linkuva m., , Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 740)
147. Tamošius Stasiulis , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 410, 746)
148. Kazimieras Jonaitis , gyvenamoji vieta: Juodžiai k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 890-927)
149. Jonas Trumpulis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 932, 933, 1024a)
150. Ona Krasauskienė (orig: Ona Karsauckiene), gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 934-936, 990)
151. Darata Petrauskienė (orig: Darata Petrauckiene), gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 937)
152. Antanas Rimeika , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 938, 940, 1007, 1008, 1012, 1015, 1017)
153. K. Žigulienė , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 939)
154. Jonas Jutis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 941)
155. Pranciškus Rimdžius (orig: Prance Rimdžus), gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 942-948)
156. Anelė Ambrožienė (orig: Anielije Ambrožiene), gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 949)
157. V. Laurinavičius (Laurinavičienė) (orig: V. Laurinaviczie), gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 950)
158. Juozas Guščius , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 987)
159. Jonas Strimaitis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 988)
160. Levanora Kaminskienė , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 989)
161. Julijana Rimeikienė , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 991, 1019)
162. V. Žigulis (orig: V. Zigulis), gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 992)
163. J. Kaminskas , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1009)
164. A. Vanušauskas (orig: A. Wanušauckas), gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1011)
165. J. Jokūbaitis (orig: J. Jokubaitis), gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1013)
166. A. Povilauskis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1014)
167. J. Trugatėlis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1016)
168. Rozalija Misienė , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1010)
169. V. Misas , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1018)
170. Jonas Kernis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1021)
171. Petras Kaminskas , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1022, 1023, 1023a)
172. Ignacas Briedis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1024)
173. Pirnutienė , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1025)
174. D. Tilikis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1026)
175. Jokūbaitienė (orig: Jokubaitienė), gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1027)
176. K. Malinauskas , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1028)
177. D. Impuolis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1029)
178. J. Ripskis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1030)
179. A. Rokutis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1034, 1035)
180. S. V. Žentas , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1041)
181. Domicelė Žilaitė (orig: Domcelė Žylaičia), gyvenamoji vieta: Kamajai sen., , Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 1042, 1044)
182. Pilypas Grigutis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1043)
183. Klemensas Ramašauskas , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1045)
184. Kazys Janušauskas (orig: Kažius Janušiuks), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1048, 1072)
185. Antosė Gaudušytė (orig: Antose Gaudešyče, Gauduszycze), gyvenamoji vieta: Šunikiai k., Užvenčio sen., Kelmės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1049, 1294)
186. Marijona Čeputytė (orig: Marijona Čeputyče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1050, 1287-1289, 1306, 1391-1396)
187. Ignacas Baravykas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1051)
188. Tamošius Skablauskas , gyvenamoji vieta: Pociūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1052, 1343)
189. Jančiauskienė (orig: Jančauskienė), gyvenamoji vieta: Bilžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1056)
190. Anastazija Slančiauskienė (orig: Nastazije Slančiauskiene), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1057, 1307)
191. Ignacas Petrutis , gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1059)
192. Viktė Urmonaitė (orig: Vikte Urmonyče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1060)
193. Jonas Striupeikis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1065)
194. Telesporas Daknys , gyvenamoji vieta: Laumakiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1100)
195. Juozas Sungaila , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1149, 1398)
196. Juozapas Staponaitis (orig: Juozapats Staponaitis), gyvenamoji vieta: Račiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1273)
197. Morta Kragytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1297, 1298)
198. Juozas Mingaila , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1302, 1303)
199. Brigita Čeputytė (orig: Brigyta Czeputycze), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1304, 1342)
200. Elyzas Čepulis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1308, 1309)
201. Strakšienė , gyvenamoji vieta: Šimkūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1313, 1402)
202. Juozas Adomaitis , gyvenamoji vieta: Ročkiai k., Gaižaičių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1315)
203. Miliūnas (orig: Miliuns), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1315)
204. Anastazija Dimšienė (orig: Nastazija Dimsziene), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1322)
205. Marijona Slančiauskienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1330)
206. Pranciškus Grigutis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Mato Slančiausko krikšto tėvas.; apsk.vnt: 1334, 1335)
207. Juozas Petrauskas (orig: Juozas Petrauckas), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1344)
208. Marcijonas Pikelis , gyvenamoji vieta: Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1347)
209. Juozas Brazauskas (orig: Juozas Brazauckas), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1355)
210. Jonas Narutis , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1356)
211. Juozas Baravykas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1359)
212. Pranciškus Kragas , gyvenamoji vieta: Ziniūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1359)
213. Pranciškus Liaudenskas , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1363)
214. Aloyzas Striupeikis (orig: Elyzas Striupeikis), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1367)
215. Kazimieras Tautvaišas , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1368)
216. Pilypas Meška , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1374)
217. Teodora Bandzevičiūtė (orig: Tavadora Bandzicze), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1375)
218. Ieva Janušytė (orig: Jieva Januszicze), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1376, 1377)
219. Čekanauskienė , gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1380, 1381)
220. Čeputienė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1382)
221. Batulienė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1383, 1386)
222. Stulgienė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1385)
223. Ona Čepulytė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1388, 1389)
224. Norvaišienė , gyvenamoji vieta: Bičiušiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1390)
225. Silvestras Gutauskas , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1431)
226. Matas Slančiauskas (apsk.vnt: 1444-1450)
227. Ona Baravykaitė (orig: Ona Baravykucze), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1456)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1968 m. sukatalogino pasakojamąją tautosaką.)
2. Andželika Jakubynienė - skaitmenino (2012 m. )
3. Andželika Jakubynienė - inventorino (2013 m. tikslino inventorinimą.)