LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 257
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Domino Kizlausko, Juozo Grabausko, Juozo Lazausko, Vlado Natkevičiaus ir Br. Bumšos tautosakos rinkinys
Sudarymo metai: 1900 - 1940
Sudarymo metų pastabos: Tiksli sudarymo data nenurodyta. 15 rinkinio puslapyje nurodyta: „13 balandžio 1905 m.“.
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinio būklė patenkinama, raštas įskaitomas. Rašyta juodu rašalu, pataisymai daryti raudonu ir mėlynu pieštuku. Rinkinio parametrai skirtingi – 23x37 cm., 19,5x25,5 cm., 22x28 cm.
Pastabos: 5, 12, 17 rinkinio puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu. 18 puslapyje dr. J. Basanavičiaus antspaudas. Kai kuriuose tekstuose rašoma lietuviškai, bet lenkiškais rašmenimis.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 37
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 154 Vlado Natkevičiaus tautosakos rinkinys

2. LMD I 269 Vlado Natkevičiaus tautosakos rinkinys

3. LMD I 280 Vlado Natkevičiaus tautosakos rinkinys

4. LMD I 974 Vlado Natkevičiaus tautosakos rinkinys

5. LMD I 788 (Pastabos: B. Bumšo tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 7 dainos, 6 pasakos, 272 patarlės ir priežodžiai, 188 mįslės, 1 erzinimas.

Inventorinimas tikslintas 2010 metais.
Bendras turinio vienetų kiekis: 473
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (460-466)
2. PASAKOS (1, 47, 48, 75, 108, 394a)
3. PATARLĖS (135-319, 378a, 379-459, 394b, 404a, 406a, 407a, 409a)
4. PRIEŽODŽIAI () (Pastabos: žr. PATARLĖS)
5. MĮSLĖS (2-46, 49-74, 76-107, 109-134, 320-378)
6. ERZINIMAI (394a)
Fiksavimo metai: nuo: 1900 iki: 1940
Fiksavimo metų pastabos: Tiksli sudarymo data nenurodyta. 15 rinkinio puslapyje nurodyta: „13 balandžio 1905 m.“.
Fiksuotojas: 1. Juozas Grabauskas (orig: Grabauskutis)
2. Juozas Lazauskas (orig: Lazauskutis)
3. Vladas Natkevičius
4. Dominas Kizlauskas
Fiksavimo vieta: 1. Daukšiai mstl., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: Daukšiai )
2. Keturvalakiai mstl., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Keturvalakių parapija ir kaimas, Vilkaviškio ap., Suvalkų gub. )
3. Kybeikiai k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Kybeikių kaime, Vilkaviškio apskričio, Suvalkų gub. )
4. Rietavas sen., , Rietavo sav., Telšių apskr. (originale: Rietavas )
Pateikėjai: 1. Jonas Paliokas (orig: Paliokas), gyvenamoji vieta: Keturvalakiai mstl., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Keturvalakių parapija ir kaimas, Vilkaviškio ap., Suv. gub. (apsk.vnt: 394c)
2. Juozas Štūra (orig: Štūra), gyvenamoji vieta: Kybeikiai k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Kybeikių kaime, Vilkaviškio apskričio, Suvalkų gub. (apsk.vnt: 460-462)
3. Ona Baltamonienė (orig: Baltamonienė), gyvenamoji vieta: Kybeikiai k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Kybeikių kaime, Vilkaviškio apskričio, Suvalkų gub. (apsk.vnt: 463)
4. Kazys Karalius (orig: Karalius), gyvenamoji vieta: Kybeikiai k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Kybeikių kaime, Vilkaviškio apskričio, Suvalkų gub. (apsk.vnt: 464)
5. Ona Karalienė (orig: Karalienė), gyvenamoji vieta: Kybeikiai k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Kybeikių kaime, Vilkaviškio apskričio, Suvalkų gub. (apsk.vnt: 465, 466)
Kitų žmonių įnašai: 1. Edmunda Rusteikienė - inventorino (Inventorinimas patikslintas 2010 m.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino (Pasakos sukatalogintos. 1973. II. 7)
3. Bronė Kazlauskienė - katalogino (Dainos sukatalogintos. 1956. V. 22)