LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1051
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Alfonso Bielinio dainų rinkinio nuorašas
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Popierius pageltęs. Rašyta juodu rašalu, rašalas pradėjęs blukti. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai: 17x21,5 cm.
Pastabos: Rinkinio inventoriniame lape nurodyta, kad rankraštis iš LMD fondų nurašytas apie 1926 m. Originalo vieta nežinoma.

Tikrintojo pastaba: 2016 m. nustatyta, kad dainų sąsiuvinius 1927 m. perrašė Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivis Kudrauskas (žr.: VUB RS F119-44/4). Jų originalai turėtų būti saugomi VUB RS Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 164
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 160

2. LMD I 183

3. LMD I 434

4. LMD I 457

5. LMD I 474

6. LMD I 475

7. LMD I 485

8. LMD I 582

9. LMD I 589

10. LMD I 660

11. LMD I 940

12. LMD I 941

13. LMD I 942

14. LMD I 943

15. LMD I 944

16. LMD I 945

17. LMD I 946

18. LMD I 975

19. LMD I 197 a

Anotacija: Rinkinį sudaro 145 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 145
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-145)
Fiksavimo metai: 1923
Fiksuotojas: Alfonsas Bielinis (orig: Alponsas Bielinis)
Fiksavimo vieta: Latakiškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Latakinių (Latakiškės sodž.), Tverečiaus val. )
Pateikėjai: 1. Agota Slidziauskienė , gyvenamoji vieta: Latakiškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 1-61)
2. Anelė Bielinienė-Lazinkaitė (orig: Anielė Bielinienė), gyvenamoji vieta: Latakiškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 62-145)
Kitų žmonių įnašai: 1. Elena Mažulienė - katalogino (1961 m.)