LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 133
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Vinco Basanavičiaus tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės, kai kurių lapų būklė bloga. Rašyta juodu rašalu. Rašalas pašviesėjęs, vietomis blyškiai rudas. Popierius pageltęs. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 37×23 cm, 22×18 cm.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 407
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 153

Publikacijos: 1. Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 8. Surinko Vincas Basanavičius. P...
2. Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, T. 4, kn. 4. Surinko Vincas Basanavi...
Originalai, kopijos: 1. LMD I 133 nuorašas (Pastabos: Nuorašas spausdintas.)
Anotacija: Rinkinį sudaro 290 pasakų.
Bendras turinio vienetų kiekis: 290
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-290)
Fiksavimo metai: nuo: 1901 iki: 1906
Fiksavimo metų pastabos: Rinkinyje minimi užrašymo metai: 1901, 1903, 1904, 1905, 1906
Fiksuotojas: Vincas Basanavičius
Fiksavimo vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Ožkabaliai )
Pateikėjai: 1. Antanas Petrauskas (orig: Antanas Petrauckas), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 2, 187, 201)
2. Buršveigeris (orig: Buršveigeris), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 5, 6, 75, 76, 78-80, 82, 85, 111, 118, 119, 121, 122, 128, 136, 138, 146, 147, 166, 170, 179, 183-185, 212)
3. Jankauskas (orig: Jankauckas), gyvenamoji vieta: Bartninkai mstl., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: bartnikai (apsk.vnt: 19, 28, 60, 61, 174-176, 178, 186, 197, 198, 209, 210, 223)
4. Zuikis (orig: Zuikis), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 21, 22)
5. Skilandis (orig: Skilandis), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožk. (apsk.vnt: 24)
6. Jankus (orig: Jankus), gyvenamoji vieta: Bartninkai mstl., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Bartnikai (apsk.vnt: 20, 58, 59, 62-64, 73, 74)
7. Selvistras Krantauskas (orig: Krantauckas, Sekvisras Krantauckas), gyvenamoji vieta: Bartninkai mstl., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Bart. (apsk.vnt: 29, 84, 86, 87, 279-281)
8. Bendorius (orig: Bendorius), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 34-36, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 226, 227)
9. Vincas Savulis (orig: Vincas Savulis), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 37-39, 56, 239)
10. J. Stanulis (orig: J. Stanulis), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 40)
11. Bendoraitis (orig: Bendoraitis), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 42, 49, 235, 241)
12. Juras Aidukaitis (orig: Jur. Aidukevicz), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkab. (apsk.vnt: 44)
13. Ulbinskas (orig: Ulbinskas), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 47)
14. Bagdonas (orig: Bagdonas), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 52)
15. Rašimas (orig: Rašimas), gyvenamoji vieta: Bartninkai mstl., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Bartnikai (apsk.vnt: 53)
16. Šunckis (orig: Šunckis), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 54)
17. Katilius (orig: Katileus), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 90, 91)
18. J. Mačiulis (orig: Mačiulis), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkab. (apsk.vnt: 94, 96, 97, 142)
19. J. Murinas (orig: J. Murinas), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 95)
20. Šiugžda (orig: Šugžda, Šiugžda), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 98-103, 105-107, 115, 120)
21. Jonas Mackevičius (orig: Jonas Mackevicius), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 11, 12, 104)
22. Adomas Berteška (orig: Berteška), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 108, 110)
23. Jonas Kamarauskas (orig: Jonas Kamar., J. Kamarauckas), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožk. (apsk.vnt: 109, 140, 163, 246, 250, 252)
24. J. Pautienė (orig: J. Pautienė), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 131-134, 189, 191, 205 )
25. Pijus Ivanauskas (orig: P. Ivanauckas), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 114, 116, 129)
26. Pranciška Šikarckiūtė (orig: Šikarckiutė), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 124-127, 251)
27. J. Mateika (orig: Mateika), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 136, 137)
28. J. Juškus (orig: J. Juškus), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 139)
29. Bidočius (orig: Bidočius), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 141)
30. Maknauskas (orig: Maknauckas), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 143)
31. Mažeikaitė (orig: Mažeikiutė), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 188)
32. Mikalauskas (orig: Mikalauckas), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 144)
33. Jonas Akmenukas (orig: Jonas Akmenuks), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 145, 149, 150)
34. Strungis , gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkab. (apsk.vnt: 148)
35. Kazys Puniškis (orig: K. Puniškis), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 151-154, 156-159, 162, 164, 165)
36. Mauškus (orig: Mauškus), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkab. (apsk.vnt: 160)
37. M. Aidukaitis (orig: M. Aiduk., Aidukevičeus), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 167, 169, 171, 173, 230, 232)
38. Mažeika (orig: Mažeika), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 198)
39. Repeika (orig: Repeika), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 172)
40. Kučinskas (orig: Kučinskas), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 177)
41. G. Lizdienė (orig: Lizdienė), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 180-182, 194, 199)
42. Ona Paliuliūtė (orig: Palulutė, Ona Palulutė), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 190, 193, 195, 196, 254-258, 260-265, 271, 286, 287, 290)
43. J. Mikalainis (orig: J. Mikalainis), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 192)
44. Jonas Pautieniukas (orig: Jonas Pautieniuks), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 203, 204, 207)
45. Petras Penčyla (orig: Piotras Penčila), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 206)
46. Petras Paliulis (orig: Palulis), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 211)
47. J. Kavolius (orig: Kavaleus), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 221)
48. Juozas Šinkevičius (orig: Juozas Šinkevičeus), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 229)
49. Kilinka (orig: Kilinka), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 231)
50. Liudvikas Baronas (orig: Liudvikas Baronas), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 234)
51. Vigonauskas (orig: Vigonauskas), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 238)
52. Jonas Skamarakas (orig: Jonas Skamarauckas), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 244, 245, 247-249)
53. Barbora Paliuliūtė (orig: Barbora Palulutė), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 253)
54. Šikorskė (orig: Šikorcke), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 259, 267, 268, 272)
55. Juozas Derenčius (orig: Juozas Derenčjus, Juozas Derenčeus), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Oszk. (apsk.vnt: 269, 270, 273, 274, 287, 289)
56. Kazys Bepirštis (orig: Kazys Bepirštis), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 278)
57. Jonas Basanavičius (orig: Jonas Basanavičeus), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 282)
58. Ona Aidukienė (orig: Ona Aidukienė), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožk. (apsk.vnt: 283)
59. Vincentas Šeperis (orig: Vicentas Šeperis), gyvenamoji vieta: Ožkabaliai II k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., gyvenamoji vieta originale: Ožkabaliai (apsk.vnt: 284, 285)