LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 184
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Vaidinimai ir nuotikiai Taujūnų, Ropiškės ir Moliakalnio sodžių, Daugėliškio val. Surinkta 1926 m. V. Šiekštelis
Archyvo antraštė: Vlado Šiekštelės tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Vladas Šiekštelė
Sudarymo vieta: 1. Taujūnai k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 71
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 200 (Pastabos: Vlado Šiekštelės tautosakos rinkinys. )

2. LMD I 458 (Pastabos: Vlado Šiekštelės tautosakos rinkinys. )

3. LMD II 8 (Pastabos: Vlado Šiekštelės tautosakos rinkinys. )

Bendras turinio vienetų kiekis: 97
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. MITOLOGINĖS SAKMĖS (1-63)
Fiksavimo metai: nuo: 1926 iki: 1927
Fiksuotojas: 1. Bronia Keinytė (orig: B. Keinytė) (pastabos: aps. vnt.: 1(a-f))
2. Emilija Keinytė (orig: Emilia Keinytė) (pastabos: aps. vnt.: 2-6)
3. Levonas Keina (pastabos: aps. vnt.: 7-8)
4. Juozas Juršė (pastabos: aps. vnt.: 10-15)
5. Momertas Čepulis (pastabos: aps. vnt.: 16, 17)
6. Juozapas Paulavičius (pastabos: aps. vnt.: 18, 18a)
7. Emilija Markūnaitė (orig: Emila Markūnaitė) (pastabos: aps. vnt.: 19-22, 22a)
8. Eleonora Blaskauskaitė (pastabos: aps. vnt.: 23-27)
9. B. Markūnaitė (pastabos: aps. vnt.: 28-40)
10. Veronika Mažvilytė (pastabos: aps. vnt.: 41, 42, 42a, 43-47)
11. Juozas Markūnas (orig: J. Markunas) (pastabos: aps. vnt.: 51, 51a, 52, 53, 53a, 54)
12. Emilija Čepulytė (orig: Emilia Čepulyte) (pastabos: aps. vnt.: 55, 56)
13. Bronė Laurinaitė (orig: Bronia Laurinaitė) (pastabos: aps. vnt.: 57-59)
14. Jonas Kamarauskas (orig: Jonas Komarovskas) (pastabos: aps. vnt.: 60-63)
15. Jokimas Keina (pastabos: aps. vnt.: 9)
16. Mykolas Mažvila (orig: Mikalas Mažvila) (pastabos: aps. vnt.: 48-50)
Fiksavimo vieta: Naujasis Daugėliškis sen., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Daugelisko prp., Svinčiniu aps. , pastabos: aps. vnt.: 1a-f, 2-63)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino