LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 200
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Užrašė Pr. Milda. Zabova
Archyvo antraštė: Prano Šivickio-Mildos ir mokytojo Vlado Šiekštelės ir jo mokinių tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Vladas Šiekštelė (orig: Siekstelė) (Pastabos: Inventoriniame lape įrašyta Siekstelės (Deguškės k., Daugėliškio v.) pavardė, nors rankraštyje ji niekur neminima. Remiantis LMDI 184 rinkiniu nustatyta, kad jis yra šio rankraščio sudarytojas ir įteikėjas.)
Gauta iš: Vladas Šiekštelė
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutinės būklės, vietomis įplyšęs. Rašyta juodu rašalu, numeracija taisyta raudonai. Raštas aiškiai įskaitomas. Rinkinio parametrai 18x22 cm.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 47
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD II 8 Vlado Šiekštelės tautosakos rinkinys

2. LMD I 184 Vlado Šiekštelės tautosakos rinkinys

3. LMD I 458 Vlado Šiekštelės ir jo mokinių rinkinys

4. LMD I 144 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

5. LMD I 250 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

6. LMD I 262 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

7. LMD I 303 Prano Šivickio-Mildos pasakų rinkinys

8. LMD I 311 Prano Šivickio-Mildos pasakų rinkinys

9. LMD I 315 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

10. LMD I 722 Pranciškaus Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

11. LMD I 728 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

12. LMD I 1023 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 472 tikėjimai, 4 žaidimai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 476
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. TIKĖJIMAI (5-476)
2. VAIZDUOJAMIEJI VAIDYBINIAI ŽAIDIMAI IR RATELIAI (1-4)
Pateikimo būdas: 1. sakytinis folkloro pateikimas
Fiksavimo metai: nuo: 1903 iki: 1926
Fiksuotojas: 1. Juozas Juršė (pastabos: 5-39)
2. Eleonora Blaskauskaitė (pastabos: 40-61)
3. Jonas Kamarauskas (pastabos: 62-73)
4. Jokinas Keina (pastabos: 74-107)
5. Bronia Laurinaitė (pastabos: 108-141)
6. Emilia Čepulytė (orig: Čepulite) (pastabos: 142-175)
7. Bronia Keinytė (orig: Keinite) (pastabos: 176-224)
8. B. Markūnaitė (pastabos: 239-268)
9. Emila Keinytė (pastabos: 269-327)
10. Emila Markūnaitė (pastabos: 328-341)
11. Veronika Mažvilytė (pastabos: 342-353)
12. Momertas Čepulis (pastabos: 354-370)
13. Elena Mackanytė (pastabos: 371-391)
14. Filimina Mackanytė (orig: Mackanyte) (pastabos: 381-391)
15. Mikalas Mažvila (pastabos: 392-404)
16. Juozapas Paulavičius (pastabos: 404-421)
17. Levonas Keina (pastabos: 452-476)
18. Povilas Stasiūnas (pastabos: 469-476)
19. Bronia Keinytė (pastabos: 176-224)
20. Matilda Paulavičiūtė (orig: Paulaučutė) (pastabos: 434-451)
21. Juozas Markūnas (pastabos: 225-238)
22. Elena Mackanytė (pastabos: 371-380)
23. Feliksas Petkelis (pastabos: 422-433)
24. Pranas Šivickis-Milda (pastabos: 1-4)
Fiksavimo vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Žalakiškių k., Šiluvos par. )