LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 14
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Mečislovas Davainis-Silvestraitis
Gauta iš: Mečislovas Davainis-Silvestraitis
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, vietomis suplyšęs, išmuštas rudomis dėmėmis, rašyta lenkiškais rašmenimis violetiniu rašalu, tekstai sunkiai įskaitomi; parametrai 22x35 cm.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 44
Kalbos: 1. lenkų (Pastabos: Nr. 1-21), 2. lietuvių (Pastabos: Nr. 22-71)
Susiję ištekliai: 1. LMD I 172 M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys.

2. LMD I 193 M. Davainio-Silvestraičio, Vincento Bakučio ir D. Čižiko tautosakos rinkinys.

3. LMD I 198 M. Davainio-Silvestraičio ir S. Bukausko tautosakos rinkinys

4. LMD I 201 Marytės Čenytės M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

5. LMD I 203 a M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys.

6. LMD I 229 M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys.

7. LMD I 253 M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys.

8. LMD I 267 M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys.

9. LMD I 267 a M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys.

10. LMD I 286 M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys.

11. LMD I 420 M. Davainio-Silvestraičio ir Petro Kurkulio tautosakos rinkinys.

12. LMD I 434 M. Davainio-Silvestraičio ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys.

13. LMD I 476 a M. Davainio-Silvestraičio ir Vincento Bakučio tautosakos rinkinys.

14. LMD I 480 M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys.

15. LMD I 89 M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys.

16. LMD I 93 M. Davainio-Silvestraičio pasakų ir tikėjimo rinkinys.

Originalai, kopijos: 1. Dainos Nr. 22-71 yra perrašytos rinkinyje LMD I 480 (1-50).
Anotacija: Rinkinį sudaro 72 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 72
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-53, 53b, 54-71)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
Fiksavimo metai: 1896
Fiksuotojas: Mečislovas Davainis-Silvestraitis
Fiksavimo vieta: Valkininkai sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Valkinykai, Trakų pav. )
Pateikėjai: 1. Marijona Orlauskienė (orig: Marjona Orlowska), gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 6, 17-21)
2. Marijona Šlekntovna (orig: Marysia Slekntowna), gyvenamoji vieta: Valkininkai sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 7, 9-10)
3. Antanina Šelkevičiūtė (orig: Antanina Szelkewiciute), gyvenamoji vieta: Valkininkai sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 15-16, 49-50)
4. Antanina Šelkevičienė (orig: Anatanina Szelkewiciene), gyvenamoji vieta: Valkininkai sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 1, 30-42, 46-48, 51-52, 54-55, 65-69)
5. Marcijona Žideliūtė (orig: Marcijona Žideliutė), gyvenamoji vieta: Damononys k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 43, 71)
6. Rožė Kaziukonienė , gyvenamoji vieta: Pūčkornės k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr., gyvenamoji vieta originale: Pučkornės k., Valkinykų par.
7. Marijona Stanevičienė (orig: Mariuka Staniaviczene), gyvenamoji vieta: Valkininkai sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr., gyvenamoji vieta originale: Valkenikai (apsk.vnt: 53b, 56-62)
8. Marijona Šligždo , gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr.
9. Marijona Šelkauskaitė (Šelkauskytė) (orig: Mariuka Szelkauckiuke), gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 63-64)
10. Marijona Šelkevičiūtė (orig: Marutė Šelkevičiutė, Marijona Szelkewiciowna), gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 2-3, 8, 12-13, 22-24; 70)
11. Antanina Šelkauskienė (orig: Antolka Szelkauskene), gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 25-29, 44-45)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino (1956 m.)
2. Bronė Kazlauskienė - susijęs (1956 m.)