LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 480
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinio nuorašas
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 36×22 cm.
Pastabos: Rankraštis yra pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu.
Rinkinyje gausu pastabų, įrašytų paprastu pieštuku.


Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 118
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 14

2. LMD I 89

3. LMD I 93

4. LMD I 172

5. LMD I 193

6. LMD I 198

7. LMD I 201

8. LMD I 229

9. LMD I 253

10. LMD I 267

11. LMD I 267 a

12. LMD I 286

13. LMD I 420

14. LMD I 434

15. LMD I 480

16. LMD I 677

17. LMD I 780

18. LMD I 840

19. LMD I 853

20. LMD I 983

21. LMD I 1000

22. LMD I 476 a

23. LMD I 677 a

Publikacijos: 1. Pasakos, sakmės, oracijos/ surinko M. Davainis-Silvestraitis; [sudaryt.: Br. Ke... (Pastabos: Leidinyje skelbiami kai kurie rankraščio tekstai.)
Originalai, kopijos: 1. Dainos Nr. 1-50 yra rinkinio LMD I 14 Nr. 22-71 nuorašai
2. Kai kurie pasakojamieji tekstai kartojasi rinkiniuose LMD I 93, LMD I 840
Anotacija: Rinkinį sudaro 5 sakmės, 1 pasakojimas, 18 pasakų, 53 dainos.

Inventorinimas patikslintas 2011 metais.
Bendras turinio vienetų kiekis: 77
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. SAKMĖS (52, 53, 53a, 59, 62)
2. PASAKOJIMAI (54)
3. LIAUDIES DAINOS (1-50, 51(1-3)) (Pastabos: Rankraštyje 51 (1-3)numeriu yra pažymėtos dainų pradžios, kurių dainininkės visiškai nemokėjo ar negalėjo prisiminti "Dainų pradžios, kurias dainininkės visiškai nemokėjo...".)
4. PASAKOS (55-58, 60, 61, 63-72, 74, 75)
Fiksavimo metai: 1896
Fiksuotojas: Mečislovas Davainis-Silvestraitis (orig: M. Dovainos-Silvestravičiaus)
Fiksavimo vieta: 1. Damononys k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Damaniunų k., Valkeninkų par. Trakų pavieto , pastabos: aps. vnt.: 22, 50, 55, 71, 72, 75)
2. Pūčkornės k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Pučkarnes, Valkenįkų pav. Vilniaus gub. , pastabos: aps. vnt.: 40)
3. Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Valkėnįkų Trakų pavieto, Vilniaus redybos )
Pateikėjai: 1. Marijona Šelkevičiūtė (orig: Mariukė Šelkauskiukė), gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 1, 42, 49)
2. Antanina Šelkauskienė (orig: Antolka Šelkauskene), gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 4, 23, 56, 59-63, 68-70)
3. Gimžauskas (orig: Gemžauskas) (apsk.vnt: 7)
4. Antanina Šelkevičienė (orig: Antolka Šelkiavičienė), gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr., gyvenamoji vieta originale: \"iš Valkeninkų\". (apsk.vnt: 9, 30, 33, 44, 57, 58, 64-67, 74)
5. Antanina Šelkevičiūtė , gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr., gyvenamoji vieta originale: \"...iš Valkenįkų...\" (apsk.vnt: 28)
6. Marijona Stanevičienė , gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr., gyvenamoji vieta originale: \"...iš V alkenįkų...\" (apsk.vnt: 32, 35)
7. Marcijona Žideliūtė (orig: Marcijona Žideliute), gyvenamoji vieta: Damononys k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 22, 50, 55, 71, 72, 75)
8. Rožė Kaziukonienė , gyvenamoji vieta: Pūčkornės k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr., gyvenamoji vieta originale: \"iš Pučkarnes, Valkenįkų parap. Trakų pav. Vilniaus gub.\" (apsk.vnt: 40)
9. Motiejus Šelkevičius (orig: Mateušo Šelkevičes), gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr., gyvenamoji vieta originale: „...iš Valkenįkų, Trakų pav. Vilniaus guber....”. (apsk.vnt: 52-54)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino
2. Rima Visackienė - inventorino
3. Bronislava Kerbelytė - katalogino